КС: Суперпрокурорът е противоконституционен

Конституционният съд се произнесе по делото за разследващия главния прокурор

КС: Суперпрокурорът е противоконституционен | StandartNews.com

Конституционният съд се произнесе по делото за  разследващия главния прокурор като го обяви за противоконституционно.

Решението по конституционно дело № 4/2021 г. е за противоконституционни разпоредбите на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които в правния мир бе създадена фигурата на разследващ главния прокурор и неговите заместници.

Конституционните съдии обявиха противоречие с основния закон по-конкретно на разпоредбите на чл. 46, ал. 8, чл. 194, ал. 6, чл. 213а, ал. 2, чл. 411а, ал. 4 в частта „както и делата от компетентност на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ от Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., посл. изм., ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.) и чл. 136, ал. 11 от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.).

Решението е прието с единадесет гласа. Съдия Филип Димитров остана на особено мнение, пояснява "Правен свят".

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай