Петък,

Изборът на Иван Гешев (НА ЖИВО)

279
Изборът на Иван Гешев (НА ЖИВО)
A
A
A

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да продължи настоящата процедура за избор на нов главен прокурор и да прегласува кандидатурата на Иван Гешев. Това реши мнозинството от кадровиците след двучасов дебат, провокиран от противниците на номинацията - Лозан Панов, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова. Многократно четиримата кадровици (от съдийската квота) се опитаха да компрометират процедурата по избор на нов главен прокурор, като се опитваха да тласнат ВСС да приеме решение, което да даде основание за атакуването на повторния избор на Иван Гешев пред Конституционния съд (КС). През цялото време четиримата членове на Съвета безуспешно се мъчеха да изтълкуват така правомощията на президента и Конституцията, в частта й за избора на "тримата големи" в правосъдието и Закона за съдебната власт, че кандидатурата на Иван Гешев да не може да се прегласува, пише "Правен свят". 

Още преди правосъдният министър Данаил Кирилов да е докладвал първата точка от дневния ред председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов избърза да се заяви като желаещ за изказване. Очаквано "съдия №1" даде тон на последващия двучасов безмислен дебат. "Действително законът не ни задължава да се съобразим с указа на президента, законът не задължава и президента да подпише указ за назначаването. Въпреки това той изложи своите мотиви – каза, че е очаквал състезание в тази процедура. Трябва да се съобразим с аргументите на президента и да стартираме нова процедура. Ако неглижираме аргументите на президента, това ще повлияе на авторитета на тази институция. Няма никаква пречка кандидатът – Иван Гешев да участва в тази нова процедура, но този път да има състезание", посочи Панов.

Атанаска Дишева продължи с опитите за блокиране на прегласуването на номинацията на Иван Гешев. Тя посочи, че според нея президентът и кадровият орган имат "споделена компетентност" при назначаването на обвинител №1 и затова трябва да стартира изцяло нова процедура. 

Вероника Имова застъпи обратната теза и постави специален акцент на конституционния принцип на разделение на властите, като подробно поясни защо правомощията на ВСС и на президента при избора на главен прокурор са различни. Тя се позова и на изрично тълкуване на КС по въпроса. "Никой от останалите субекти, оправомощени от Конституцията, в това число и президентът, нямат право да изземват правомощия на ВСС. По тази причина е налице сложен фактически състав при избора на всеки от "тримата големи", но оправомощен да прецени всички критерии за професионалните и нравствени качества на всеки от кандидатите е ВСС. Той взима решение, като президентът придава легитимност на този избор. На президентския указ се придава значение преди всичко от престижен характер. Затова и конституционното решение в решаващите си мотиви казва: "Ако при първия път президентът откаже по съображения за целесъобразност, то при второто решение за същия кандидат, президентът е длъжен да го назначи". Ние ще нарушим Конституцията, ако започнем нова процедура, без да сме гласували повторно за настоящия кандидат", категорична бе Вероника Имова.

Цветинка Пашкунова, която отсъстваше при избора на Иван Гешев от ВСС на 24 октомври, се присъедини към тандема Панов-Дишева и изложи своите аргументи за отмяна на досегашната процедура. "На този етап от процедурата, след отказа на президента, ние трябва да решим как да продължим. Наше решение е дали да прекратим тази процедура или да прегласуваме настоящата номинация. Колеги, по мое мнение, отговор на този въпрос се съдържа в съображенията в указа на президента. Ние няма как да неглижираме тези съображения. Макар и формално да е спазена процедура, тя препятства провеждането на състезателност. Това налага повторно извършване на избор на главен прокурор", каза Пашкунова, която обясни, че тълкува изявлението на държавния глава при връщането на указа като призив за изцяло нова процедура.

Правосъдният министър Данаил Кирилов се наложи да прочете текстове от Конституцията, които се отнасят до избора на председателите на върховните съдилища и главния прокурор, като подкрепи казаното по-рано от Вероника Имова, че нова процедура няма как да стартира, без преди това да се е провел повторен избор на предложената номинация. 

Главният прокурор Сотир Цацаров опресни паметта на опонентите на Иван Гешев във ВСС и им припомни, че веднъж този състав на кадровия орган е бил изправен пред подобна ситуация, когато в началото на своя мандат през есента на 2017 г. се наложи да прегласува кандидатурата на Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд (ВАС). Цацаров отбеляза, че двата отказа на президента Румен Радев – този да назначи от първия път Чолаков и настоящият са напълно идентични, като съответните укази не са придружени от юридически мотиви. "Това не омаловажава казаното от президента. Мотиви няма, но президентът направи обръщение пред медиите. Обръщение, което бе възприето от огромна част от гражданите. Никой не омаловажава, не неглижира казаното от Румен Радев, защото всеки, който дава своя вот, при всички случаи трябва да претегли казаното. Нека не спекулираме, че указът има мотиви, има публична позиция на президента. Тя заслужава уважение и трябва да бъде преценена от всеки от нас. По процедурата – свидетели сме на такава, която вече се е развила. В случая на г-н Чолаков обяснението бе, че има изтичане на мандата на състава на ВСС (Чолаков бе избран първоначално от предишния състав на кадровия орган – бел.ред.).. На 11 септември 2017 година ВСС проведе избор на председател на ВАС, избра Георги Чолаков, предлага указ на президента. На 4 октомври е издаден указ за отказ на президента за назначаване на Георги Чолаков. Текстът на указа е идентичен с указа за отказ от назначаване на Иван Гешев. Какво следва – на 12 октомври 2017 година  - се развива същата дискусия, стигаме до протокола и обсъждането на едни и същи въпроси. И сега в резултат на тази дискусия опираме до това – дали да се открие нова процедура или настоящата процедура трябва да продължи. Този въпрос може да се реши с гласуване, тоест аз се присъединявам към предложението на г-жа Дишева – да се проведе гласуване по въпроса. Следователно моето процедурно предложение е – гласуване", призозва Цацаров в опит да прекрати опитите с процедурни хватки продължаващата четвърти месец кампания по избор на главен прокурор да бъде саботирана.

Георги Чолаков също взе думата, като се присъедини към тезата на главния прокурор. "Преди две години и аз минах през тази процедура. Колеги, тогава вие гласувахте и наблюдавах отстрани дебатите. Моето процедурно становище е, че подкрепям казаното от главния прокурор – мотиви няма. Президентът когато направи обръщение изрично поясни: "обръщам се към вас – към журналистите – и към членовете на ВСС". Ние трябва да съобразим казаното от него, но в чисто юридически смисъл да твърдим, че има мотиви е несериозно. Колегата Дишева сред нас може би най-добре трябва да знае какво е мотиви към акт. Така или иначе ние трябва да съобразим обръщението на президента. И аз считам, че следва да проведем гласуване как следва да продължи процедурата", каза и Чолаков.

Дискусията продължи все в тази посока, като в опитите да се стигне до провал на процедурата се включи и друг от кадровиците, които веднъж вече гласуваха срещу Иван Гешев, а именно – Олга Керелска. Това наложи Даниела Марчева да обърне внимание на колегите си, че "систематичният прочит на чл. 129 ал. 2 от Конституцията, сочи, че указът на президента, с който се връща предложението не е основание за иницииране на нова процедура. Като е казал "повторно", законодателят имплицитно е имал предвид гласуване от Пленума на ВСС на същата кандидатура, какъвто и първия път. Моето лично мнение е, че след като Конституцията не задължава президента да излага мотиви, то не е задължително и обсъждането им, когато са изложени такива", посочи Марчева.

Керелска продължи да излага основания, с които да иска прекратяване на процедурата по избор на главен прокурор, като Данаил Кирилов дори се притесни, че кадровикът иска да обяви досегашната за нищожна. Това обаче бе отречено от Керелска. 

Правосъдният министър се опита да прекъсне Керелска със забележката, че тук става дума за процедурен въпрос и изказването й по същество на избора е напълно излишно в случая. "Правите ли предложение да обявим процедурата дотук за нищожна?", попита съвсем резонно Кирилов, след изказването на Керелска. Тя обаче се отрече от думите си. 

Наложи се главният прокурор отново да се включи в дебата, за да призове кадровиците да гласуват предложенията си. "Колеги, дотук поне четирима направиха едно и също, еднообразно процедурно предложение. Това процедурно предложение, макар и с различни мотиви бе – дали да започнем нова процедура или да продължим старата. Елементарната логика изисква, че, за да започнем нова процедура, трябва да прекратим старата. Иначе се въртим в кръг", допълни Цацаров.

Призивът на обвинител №1 не срещна разбирането на Атанаска Дишева, която се впусна в свое тълкуване на Конституцията и дори на решение на конституционните съдии от 2002 г. "Спекулирате, госпожо Дишева, изказвате се по същество", направи й забележка Данаил Кирилов."Вие спекулирате с качеството си на председател", отвърна му Дишева.

И Боян Магдалинчев се намеси в пореден опит да прекрати упоритите и безмислени опити на четирима от членовете на ВСС да провалят заседанието на Пленума или да го подведат, като и в двата случая постигнат саботаж на процедурата по избор на нов главен прокурор. "Колега Дишева, това решение на КС, нека не го препрочитаме. Аз мога да ви разкажа и предисторията на това решение, защото имаше акт на ВСС по повод на който се взе това решение. Знаете, че указът не може да се атакува. Не е необходимо да се обяснява какво е значението на решение на ВСС. Постъпиха няколко предложения и то процедурни – постави ги г-н Чолаков, г-н Цацаров, г-жа Имова, г-жа Керелска. Поради което ще поканя колегите да влязат в залата и да гласуваме. Говорим си едно и също, да вървим по същество. Моля да поканите колегите и да гласуваме предложението, което вече пет пъти се постави", обясни представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който за кратко пое председателските функции на заседанието от правосъдния министър.

"Този кандидат има право да бъде гласуван повторно и само при негативен резултат може да се стартира нова процедура. Ако и през 2017 година, за председателя Чолаков, имах право на становище – щях да кажа, че гласуването дали процедурата да продължи или да започне нова е недопустимо. И тогава г-н Чолаков е имал право на второ гласуване. Нова процедура започва, ако при второто гласуване, няма подкрепа. Не съм съгласен да се подменя смисълът на закона. В цялата практика нормата на ЗСВ се приема за съответна на Конституцията", посочи Кирилов, след което прекрати дебатите и кадровиците преминаха към гласуване.

Резултатът бе красноречив – с 20 гласа "за" кадровиците приеха да се върви към повторно гласуване на кандидатурата на Иван Гешев, с което поредните опити той да не поеме ръководството на държавното обвинение през следващите седем години бяха преодолени.

След кратка почивка заседанието продължава и в момента.


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове: Иван Гешев