Вторник,

Иван Гешев се обяви за законодателни промени

252
Иван Гешев се обяви за законодателни промени
A
A
A

Ден преди заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), на което Иван Гешев ще бъде изслушан в процедурата за избор на главен прокурор, той отговори на писмените въпроси на Българския хелзински комитет (БХК), както и на съсловните организации на прокурорите и следователите.

От отговора до адвокат Адела Качаунова, ръководител на Правната програма на БХК, става ясно, че, ако бъде избран за главен прокурор, Иван Гешев се ангажира да подкрепи законодателните промени, предложени от Министерството на правосъдието (МП), свързани с възможността за гарантиране на независимостта на органите на наказателното производство при евентуално разследване срещу "обвинител №1".

"Изразявам положителното си отношение и готовност, ако бъда избран за главен прокурор, да подкрепя предприетите действия от Министерство на правосъдието за законодателни промени, в съответствие и с препоръките на Венецианската комисия, към която е отправено искане за становище по представения от министъра на правосъдието проект за изменение на Наказателно - процесуалния кодекс, включващ и изменения в Закона за съдебната власт", пише Гешев.

"В предложения от министъра на правосъдието законопроект за изменение на НПК и ЗСВ, в изпълнение на препоръките по делото "Колеви срещу България" в съответствие с конституционния модел са създадени достатъчно гаранции за временно отстраняване от длъжност на главния прокурор, ако е необходимо провеждане на наказателно преследване", припомня още Иван Гешев.

Номинираният за главен прокурор не споделя опасенията на основните критици на държавното обвинение за властта, която се приписва на поста.

"Въпреки йерархичната структура на прокуратурата, намирам за твърде пресилени твърденията за безконтролност на главния прокурор, както и за необходимостта от структурни реформи или промяна на функционалната компетентност, с оглед създаване на достатъчно гаранции за обективно провеждане на разследване срещу главния прокурор", отговаря Иван Гешев и уточнява, че "нормативната уредба ясно разграничава функциите на главния прокурор от правомощията на административните ръководители на прокуратурите и компетентностите на наблюдаващите прокурори".

Иван Гешев е намерил начин да отговори на смутените активисти от БХК и защо преди няколко месеца им изпрати две книги на български автори – "Под игото" на Иван Вазов и сборник с разкази на Йордан Йовков, което предизвика недоволството на председателя на организацията Красимир Кънев.

"На 26.06.2019 г. с пратка, адресирана до мен в качеството ми на заместник на главния прокурор, БХК изпрати пощенски плик, в който без съпроводително писмо се съдържаше - годишният доклад за състоянието на правата на човека в България, но и три книжни издания, а именно: "Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация (2004-2017)", "Правата на човека в България през 2018", "Наръчник по антидискриминационно право". Приех този акт като покана за размяна на книги и невербална комуникация, затова в отговор подбрах любими български класици. От написаното в становището става ясно, че този мой жест е възприет като обиден, което ни най-малко е била моята цел", пише Иван Гешев до БХК.

Иван Гешев дава и важни отговори на поставените от Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България въпроси. От тях се разбира, че Гешев се обявява за разширяване на партньорството между държавното обвинение и съсловната организация, както и за въвеждането на задължително периодично продължаващо обучение на магистратите. Гешев декларира готовност за приемственост с действията на настоящия главен прокурор по преструктуриране на районни прокуратури, "за да се преодолеят проблемите с нееднаквата натовареност и кадровата обезпеченост в определени органи на съдебната власт".

Според кандидата за главен прокурор "диференциация в получаваното възнаграждение от магистратите и съдебните служители в различните нива на съдебната система трябва да има". "Това е своего рода материален израз на отчитането на спецификата на дейността на съответните нива в органите на съдебната власт, на изискванията за по-висока професионална квалификация и натрупан стаж, на съзнанието за по-голямата отговорност за взетите решения", пише в отговорите до колегите си Иван Гешев.

В писмото до Камарата на следователите в България кандидатът за главен прокурор потвърждава виждането, заложено в Концепцията за 7-годишния му мандат, за необходимост от "задълбочен функционален анализ на работата на следователите с приоритет върху разпределението на делата по региони и по видове престъпления, срочността и качеството на разследванията, за да могат да се изведат не само проблемите, но и положителните практики, а въз основа на тях и да се набележат и предприемат съответни организационни мерки и/или законодателни промени".

"Този функционален анализ следва да бъде изготвен съвместно от следователи от Националната следствена служба, прокурори от Върховна касационна прокуратура и представители на научната общност. Целта е не само да се изработят обективни критерии за използване на предвидените в НПК възможности за възлагане на разследвания на следователи, в това число и от Националната следствена служба, но и да се прецени качеството на провежданите разследвания", посочва още кандидатът за обвинител №1.


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове: Иван Гешев