Петък,

Гешев сезира КС за закриването на спецправосъдието

От: Агенция Стандарт -
789
Гешев сезира КС за закриването на спецправосъдието
A
A
A

Главният прокурор Иван Гешев внесе искане в Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ), които се отнасят до закриването на специализираните съдилища и прокуратури и съответните следствени органи.

Приетият от 47-ото Народното събрание закон не само не гарантира защитата на конституционните права на гражданите и юридическите лица, но рефлектира негативно и върху наказателния процес поради заложени в него сериозни проблеми и дори опасност от парализиране на дейността на съдебната власт по неприключените производства, се посочва в искането.

Предвидените условия и ред за преназначаване на магистратите може да се разглеждат като посегателство върху самостоятелността на съдебната власт, което нарушава принципа на разделение на властите, смята главният прокурор.

„Разпоредбите за прехвърляне на делата в други органи на съдебната власт създават условия за застрашаване на правната сигурност. Прехвърлянето на тези дела в Софийския градски съд и окръжните съдилища в страната ще рефлектира върху бързината и ефективността на правораздаването, тъй като то е свързано с необходимостта от материална и техническа обезпеченост, с осигуряване на подходящи условия за разглеждането им с оглед спецификата на делата. За съдебните състави ще бъде необходимо време да се запознаят с тях и да ги насрочат в разпоредително заседание. За някои дела това забавяне може да има необратими отрицателни последици, свързани с демотивиране на свидетели, с изтичане на погасителната давност за преследване на отделни престъпления и др.”, твърдят от прокуратурата.

Иван Гешев посочва, че в правомощията на законодателя е да преценява как да се уредят конкретните обществени отношения, но закриването на специализирането правосъдие, без наличие на необходимост и конкретен обществен интерес, накърнява установения в основния закон принцип, че България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната.


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com