Гешев ангажира КЕВР да намали цената водата

Всички инспектирани фирми с неизпълнени бизнес планове

Гешев ангажира КЕВР да намали цената водата | StandartNews.com

Главният прокурор Иван Гешев ангажира КЕВР да упражни правомощията си и да свали цената на водата. След проверка Върховната административна прокуратура (ВАП) ангажира КЕВР във връзка с правомощията за регулиране на цените на ВиК услугите, съобщиха от прокуратурата.  Във връзка с публикации в медиите за недобро състояние на ВиК мрежата в страната, включително за изграждане на водопроводи с тръби, които не са пригодени за водоснабдяване, в резултат на което се създават предпоставки и за аварии, и за разпиляване на вода, по инициатива на ВАП през февруари 2020 г. е възложена проверка на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Предмет на проверката е съдържание на програмите за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, включително и за намаляване на загубите на вода в одобрените бизнеспланове; фактическо изпълнение на дейностите от ремонтните и производствените програми от бизнесплановете, задължителни за ВиК оператора; използване (при изпълнение на последните дейности) на материали, които съответстват по качество, предназначение и т.н. и са придобити от ВиК оператора за влагането им в отчетените работи.

В представените от КЕВР резултати е заключено, че от извършената проверка върху изпълнението на одобрените бизнес планове при нито един от ВиК операторите не е било установено пълно изпълнение на всички показатели за качество през 2019 г. според одобрените нива в бизнес плана. От общо 29 дружества с одобрен бизнес план 5 са отчели над 50% неизпълнение, 11 са отчели между 40-50% неизпълнение, при останалите 13 дружества неизпълнените нива на показатели за качество варират между 7 и 11.

В доклада на КЕВР са изброени редица негативни констатации. Това наложи допълнителни мерки по реда на надзора за законност, в защита на обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) през май 2020 г. председателят на КЕВР е ангажиран от ВАП за преценка за предприемане на действия по реда на чл.38 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, с оглед предвидената административно-наказателна отговорност за неизпълнение на определените показатели за качеството на ВиК услугите от съответните оператори.

В същия акт на ВАП са посочени и нормативните актове за регулиране на ВиК услуги, с които се възлага на КЕВР да извърши оценка на качеството им в зависимост от достигнатите индивидуални годишни целеви нива на показателите за тяхното качество. Тази оценка е скрепена от нормативните разпоредби с възможност за прилагане на финансови корекции, които представляват изменение на одобрените цени на ВиК услугите, посредством изменение на коефициенти за необходимите приходи на оператора при текущ регулаторен период 2017-2021 г.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай