Живко Тодоров: Ще създадем икономика, базирана на знанието

Науката ще навлезе в училищата

Живко Тодоров: Ще създадем икономика, базирана на знанието | StandartNews.com

Очакваме финансиране на проект за изграждане на нов корпус на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович", казва Живко Тодоров в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Г-н Тодоров, като кандидат за кмет за четвърти мандат представихте план за ускорено развитие на Стара Загора с конкретни приоритети. Посочихте особен акцент върху образованието. Защо? 

- Образованието винаги е бил изключително важен приоритет за мен и като човек, и като кмет на общината. Отнасям се с уважение и респект към сектора, защото той е в основата на успешното развитие на всичко, към което се стремим. Особено важни са условията, в които учителите преподават, а децата учат. За 12 години обновихме сградите на почти всички училища и смело мога да заявя, че те вече са със съвременен облик. Наш ангажимент е да продължим да ги поддържаме и реновираме. Предстоят да бъдат ремонтирани базите на Начално училище "Зора" и детската градина в квартала, Основно училище "Самара" и Спортно училище "Тодор Каблешков". За модернизиране на общежитието към него имаме одобрено финансиране. В рамките на следващите четири години ще бъдат обновени още няколко детски градини. Ще бъде разширен сградният фонд на Второ основно училище "Петко Р. Славейков". През септември открихме новоизградената Детска градина "Липа". Ще построим и нова детска градина с яслени групи и в кв. "Железник", защото градът се разраства и това е положителен сигнал, че се развиваме в правилната посока. Приветлив вид ще придобият дворовете на всички училища и детски градини, за да имат децата и учениците още възможности да спортуват в свободното си време.

- Как образователната система в Стара Загора ще отговори на предизвикателствата, свързани с динамичното развитие на информационните технологии и навлизането на изкуствения интелект?

- Изкуственият интелект безспорно навлиза ускорено и е необходима масова дигитализация в училищата. Осигурили сме възможност за това и работим с водеща компания в сектора. Децата трябва да придобиват умения в тази посока. Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански" предлага иновативни специалности. Завършващите имат отлична възможност да продължат висшето си образование в Тракийски университет в тези направления. Ще продължим да създаваме подходящи условия и да привличаме в Стара Загора все повече IT компании, за да могат младите специалисти да прилагат уменията си срещу достойно заплащане. Това е моята мечта и тя ще се осъществи с обединени усилия и много работа.

Ще продължим да разширяваме SТЕМ кабинетите в училищата, защото те дават възможност образованието да се основава на практиката. Към Астрономическата обсерватория "Юрий Гагарин" ще създадем Общински детски научен център. Ще предложим и Общинска програма за стимулиране на деца с високи постижения (1 - 12 клас).

Не на последно място ще спомена, че предвиждаме модернизиране на ученическото хранене с цел осигуряване на по-качествени и здравословни продукти. В тази връзка искам да споделя и един от основните ни ангажименти в сферата на здравеопазването - ще ремонтираме всички медицински кабинети в училищата и детските градини.

Науката трябва да влезе в училищата. Тя е в пряка връзка с успешното развиване на индустрията, за да може кръгът да се затвори, когато фабриките започнат да дават иновативни продукти с високо качество. Паралелно с това трябва да разширим индустриалните зони на Стара Загора, защото първата вече е изцяло заета. Летище Стара Загора, което е с площ над 2000 дка, трябва да бъде следващата голяма индустриална зона. Ще кандидатстваме и за изграждане на инфраструктура в индустриалната зоната край с. Еленино, за да може нейните терени също да привличат инвестиции.

Ще бъдат изградени необходимите елементи на инфраструктура в района на бившето АТЗ, за да може частният сектор да инвестира там и да създаде нови производства. Трябва за мислим за икономика, базирана на знанието, защото това е бъдещето. 

- Споменахте за поети ангажименти в сферата на здравеопазването. Какво още предстои да бъде направено през следващите четири години?

- Представихме проект и очакваме финансиране за изграждане на нов корпус в двора на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович", в който ще бъде пребазирано детското отделение, за да отговори на съвременните условия за лечение и профилактика, която е особено важна за ранното диагностициране на заболяванията. Ще създадем и внедрим общинска система за електронно досие в детското и училищното здравеопазване, ще бъде въведено и ранно детско здравно образование. Ще задълбочим взаимодействието си с Тракийски университет в посока на осъществяване на профилактични прегледи в началното образование. Трябва да подобряваме и материалните условия в общинската доболнична помощ. 

Винаги съм бил на мнението, че спортът е здраве, затова грижите ни са насочени и към подобряване на базите на спортните клубове. Тази политика ще продължи устойчиво и през следващите години, защото това е инвестиция в постиженията на старозагорските спортисти, които прославят града ни извън пределите на България. Ще бъдат изградени физкултурни салони в училищата, които не разполагат със спортна база. Всеки квартал на Стара Загора ще има площадка за масов спорт. 

- Прави впечатление, че в плана Ви за ускорено развитие на община Стара Загора са предвидени доста инфраструктурни проекти. Бихте ли ги откроили?

- През последните 12 години целенасочено сме инвестирали в подобряването на инфраструктурата. Ще се спра на малка част от тях. Предстои санирането на десетки сгради в Стара Загора. Ще продължим и с изграждането на междублокови пространства, с ремонти на улици и тротоари. Кварталите "Казански", "Зора" и "Три чучура - център" ще бъдат цялостно ремонтирани.

Категорично заявявам, че контролът върху инфраструктурните проекти ще бъде много по-сериозен. Вече казах, че не съм доволен от определени аспекти в работата на инвеститорското звено. Няма да има никакви компромиси за некачествени дейности и нeспазени срокове.

- Винаги сте отделяли особено внимание на развитието на културата и туризма. Какво трябва да бъде направено в тези сфери?

- Ще акцентирам на богатото археологическо наследство, с което Стара Загора се гордее и трябва да се популяризира. Ще създадем условия всеки да може да види куполната гробница от югозападния некропол на античния град Августа Траяна под сградата на общината и гробницата, открита при спасителните археологически разкопки в парк "Зеленият клин". 

Това са малка част от планираните и реално изпълними ангажименти, които поемам, и се надявам, че отново ще получа подкрепата на моите съграждани, за да покажа резултатите след четири години.

На местните избори се гласува с № 7 в бюлетината за избора на Живко Тодоров за кмет на Стара Загора и за общински съветници от ГЕРБ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай