Петък,

Реорганизират администрацията в Министерство на отбраната

От: Администратор -
A
A
A

София. Нов устройствен правилник ще реорганизира работата в администрацията на Министерството на отбраната. Това реши правителството днес на заседание в МС, съобщиха от пресслужбата на ведомството.

Предвижда се администрацията на МО да се структурира в звена, самостоятелни отдели, главна дирекция, дирекции и Инспекторат, като общата численост на персонала е 892 щатни бройки. Увеличението със 111 щата е за сметка на закритите структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, в резултат на което се съкращават 195 щатни бройки.
В Инспектората на МО се възстановява дейността за извършване на проверки на бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във въоръжените сили.

В специализираната администрация, чрез преструктуриране на съществуващи звена, се създават две нови дирекции – „Социална политика" и „Търговски дружества и отбранително-мобилизационна подготовка". Създаването на дирекция „Социална политика" е част от мерките, насочени към възстановяване на социалните права на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Обособяването на втората дирекция се налага поради специфичната дейност на 12-те търговски дружества, в които министърът на отбраната упражнява правото на едноличен собственик на капитала.

С останалите промени се оптимизират функциите, структурата и численият състав на съществуващите административни звена. Поради преструктурирането на Комендантството, функциите на Техническия център по сигурност на информацията във въоръжените сили преминават в дирекция „Сигурност на информацията", а функцията по планиране и осигуряване в материално-техническо и технологично отношение на автоматизираната обработка на информацията – в дирекция „Административно и информационно обслужване". Дирекция „Връзки с обществеността" запазва числеността си, но разширява функциите си по отношение координацията и реализирането на информационната политика на МО и осъществяване на методическо ръководство на военните медии. Това се прави с оглед създаването на самостоятелна структура по чл. 60 от Закона за администрацията – Информационен център на МО.

Съществуващата дирекция „Инфраструктура на отбраната" се преобразува в главна дирекция с териториални звена в София, Пловдив, Варна и Плевен. Към нея преминават и функциите на отделите „Заснемане и кадастър" и „Териториална структура на отбраната" и на сектор „Жилища и общежития" от Централното военно окръжие.

С постановлението се предлагат изменения и допълнения в ПМС 54/2010 за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, в ПМС 333/2010 за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България, както и в други нормативни актове на Министерския съвет. С тях се постига намаляване с 5 на сто на общата численост на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички