Двоен шамар за Нинова. Съдът върна и Кирил Добрев в БСП

ВКС отмени изключването на топ социалисти

Двоен шамар за Нинова. Съдът върна и Кирил Добрев в БСП | StandartNews.com

Двоен шамар за Корнелия Нинова, при това в деня, в който бе принудена за обяви, че хвърля кърпата и не може да направи правителство.

ВКС възстанови Кирил Добрев като член на БСП. Това стана едновременно с решението на ВКС, че и Калоян Паргов е възстановен като член на Националния съвет на Столетницата.

С решение на Върховния касационен съд от 27.07.2022 г. се отменя изключването на Кирил Добрев от БСП и съответно НС на БСП. Според съда заседанието не е свикано по предвидените в устава ред и форма, както и, че за участие в заседанието не са отправени покани до всичките 187 члена на НС на БСП, с което е нарушен залегналият в устава принцип за най-широко участие на членовете. Друго констатирано нарушение е, че поканите са отправени в деня, в който вече е следвало да започне да тече заседанието.

В същия ден е уведомен и самият Кирил Добрев, с което е било ограничено правото му, съдържащо се в устава, да бъде изслушан по вменените му нарушения преди да започне гласуването. Вместо това голяма част от членовете на съвета вече са били упражнили вота си по електронен път, преди да получат разпратеното им по електронен път негово писмено становище. Съдът констатира и, че не е създадена възможност за дебати и обсъждания нито по дневния ред, нито при вземането на самото решение, а направените в електронен вид от част от гласувалите изявления не са станали достояние до останалите членове на съвета, предвид изпращането им на електронната поща на самия орган, което е в нарушение на принципа за демократично участие при вземането на решенията и информираност, както и конкретно на изискването на чл.12 ал.1 и ал.2 от устава.

В резултат на тези и други аргументи, съдът е приел, че основанието за изключванетп на Кирил Добрев като член на Националния съвет на БСП е в противоречие с устава партията. ВКС постановява отказ за заличаване на Кирил Добрев от състава на НС на БСП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Цялото решение може да прочетете ТУК:

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай