Вторник,

ДПС с акция в Брюксел, спасява розовото масло

От: СТАНДАРТ -
811
ДПС с акция в Брюксел, спасява розовото масло
A
A
A

Евродепутатите от ДПС проведоха среща с докладчика по преразглеждането на европейското законодателство за етикетирането на химични вещества и смеси, за да насочат вниманието към чувствителни разпоредби, засягащи производители на етерични масла, представяйки гледната точка на малките и средни предприятия (МСП) и тяхната значимост за България и Европа.

Евродепутатите Атидже Алиева-Вели (Комисия по земеделие и развитие на селските райони) и Искра Михайлова (Комисия по промишленост, изследвания и енергетика) от ДПС/група „Обнови Европа“ проведоха днес среща с доладчика на Европейския парламент по предложението за преразглеждане на Регламента относно класифицирането на опасностите, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси (CLP), Мария Спираки (ЕНП, Гърция), застъпвайки позиция в защита на производителите на етерични масла при разработване на законодателните предложения.

„Преразглеждането на правилата за етикетиране във вида, предложен от ЕК ще засегне хиляди производители, отглеждащи етерично-маслени култури в България. Страната ни затвърди позицията си на основен производител на лавандулово, розово и други етерични масла в света. С над 14-15 000 тона розов цвят годишно и 155 тона добив на лавандулово масло, този отрасъл е основно препитание на малки и средни производители в Стара Загора, Пазарджик, Добрич. Шумен, Бургас, Варна. Ако законодателното предложение се приеме в предложения от Комисията вид, малките и средни предприятия, които произвеждат масла ще трябва да направят значителни инвестиции, за да отговорят на допълнителните, по-строги изисквания за информация. Това би засегнало непропорционално малките компании, много от които не могат да си позволят тези допълнителни разходи. Ето защо, искахме да насочим вниманието на доклачика, г-жа Спираки и да подчертаем нуждата от балансиран подход.“, единодушни бяха евродепутатите от ДПС.

Регламентът CLP има за цел да осигури високо ниво на защита на здравето и околната среда, както и свободното движение на вещества, смеси и изделия, като изисква от производителите, вносителите или потребителите да оценяват дали веществата и смесите, които пускат на пазара, имат вредни свойства въз основа на критериите на CLP.

След като дадено вещество или смес бъде класифицирано, идентифицираните опасности трябва да бъдат съобщени на другите участници във веригата на доставки, като CLP съдържа подробни изисквания за етикетиране в тази насока (включително пиктограми, сигнални думи и стандартни изречения за опасност, превенция, съхранение и изхвърляне).

Етеричните масла се извличат от различни части на растения, които се култивират, или в някои случаи се събират от дивата природа. Те се използват в козметика, почистващи и хранителни продукти, фармацевтични продукти, храна за животни и т.н. и са типични вещества с „двойна употреба“. Доколкото обаче се обсъжда промяна на класификацията на тези продукти вместо като „вещества“ - като „смеси“ със съставни елементи, това би наложило да се обследва вредното влияние на всеки съставен елемент, което ще доведе до промяна в регистрацията на етеричните масла и до нови изисквания за етикетиране.

Законодателното предложение предстои да се разгледа в Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните през идните месеци.


Всички новини от категория Политика.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com