БСП - София: България се нуждае от радикална трансформация

Градският съвет прие Програмна декларация за предстоящото заседание на Конгреса на БСП в събота

БСП - София: България се нуждае от радикална трансформация | StandartNews.com

На вчерашното си заседание членовете на Градския съвет на БСП - София приеха Програмна декларация за предстоящото заседание на Конгреса, в която призовават всички леви хора за решително противопоставяне срещу системата на огромните неравенства, на безогледната експлоатация, на отчуждението и агресията. "Системата - това е българският капитализъм - по неизбежност от периферен тип, която вече три десетилетия на думи и с програми "догонва" проспериращите, а на практика води до все по-голямо изоставане", пише в декларацията. 

Един век след въвеждането на 8-часовия работен ден и половин век след установяването на 5-дневната работна седмица, отново усещаме на гърба си свръх капиталистическата експлоатация, нейната безскрупулност и ненаситност, категорични са столичните социалисти. Според тях данъчните закони, кредитната политика, растящата задлъжнялост на хората към банките оформят тежки зависимости на огромни социални групи, които по същество не се отличават от средновековните порядки, подчинявайки живота ни на смесица от капиталистически и феодални форми. "Модерните начини за приватизация, дерегулация и гъвкав пазар на труда разкъсаха социалната тъкан на съвременното общество", пише още в документа.  

От Градския съвет на БСП - София се обявяват за социализация на системата и за изграждане на икономическа основа за модерна, европейска социална и правова държава с голяма средна класа от работещи, образовани и проспериращи граждани чрез:

- Дълбоки трансформации в начините на производство, разпределение и преразпределение на благата;

- Борба за правото на работа като фундаментално човешко право, на достойна заплата и осигуровки в здравословна и безопасна среда; 

- Държавна и обществена подкрепа за утвърждаването на синдикалните организации като решаващи фактори за справедливо колективно трудово договаряне на заплати, работно и свободно време, както и на останалите условия за достоен труд;

- Ново разпределение между заплати и печалби в полза на труда;

- Нова система на преразпределение на личните и корпоративните доходи чрез прогресивно данъчно облагане и нови нива на облагане на същия принцип следва да се въведат и по отношение на имуществата; 

- Фундаментални промени в ключови "инфраструктури" на модерната държавност – така, че и на изпадналите в бедност, на социално изключваните, да бъдат гарантирани нива на образование, здравеопазване, социална осигуреност, културен живот и условия за спорт по най-високите стандарти в страната; 

- Защита и спазване на Конституцията, като гаранция за основните лични и политически права на гражданите – на осигурено равенство пред закона, на свое политическо представителство в Народното събрание и общинските съвети, на достоен жизнен стандарт в демократична правова държава;

- Инвестиции в иновативни и екологични производства в индустрията, в сектора на услугите, в националната енергийна система, в модерен транспорт и комуникации;

- Последователно развитие на работната сила чрез широка система за квалификация, учене през целия живот, гаранции за привлекателна и доходоносна работа, както и за свободно време чрез въвеждането на съкратено работно време. 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай