УХТ учреди стипендия на името на акад. Мария Балтаджиева

Академичният съвет на Университета по хранителни технологии учреди годишна стипендия на името на академик Мария Балтаджиева, която да бъде присъждана на студент от ухт-Пловдив за постигнати високи резултати в учебната и научноизследователската дейност.

УХТ учреди стипендия на името на акад. Мария Балтаджиева | StandartNews.com

Академичният съвет на Университета по хранителни технологии учреди годишна стипендия на името на академик Мария Балтаджиева, която да бъде присъждана на студент от ухт-Пловдив за постигнати високи резултати в учебната и научноизследователската дейност.

Стипендията се учредява по предложение на ръководителя на катедра „Технология на млякото и млечните продукти“ проф. д.н. Галин Иванов. В мотивите се казва, че приносът на акад. Балтаджиева за развитието на науката е огромен. Тя е световноизвестен учен в областта на технологията на млякото и млечните продукти. Акад. Балтаджиева е най-отличилият се учен от УХТ, създала е огромен брой патенти в сферата на хранителната индустрия.

Мария Балтаджиева е дългогодишен ръководител на катедра "Технология на млякото и млечните продукти" и зам.-ректор на УХТ със значителен принос за развитието на международното сътрудничество на университета. Тя е и доктор хонорис кауза на Университета по хранителни технологии. Акад. Балтаджиева е член на националното ръководство на Съюза на учените - България. Била е член на престижни чуждестранни организации, сред които Интернационалната федерация на откривателите и Световната съдийска комисия по качеството на млечните продукти, както и експерт на Международната федерация по млякото. Носител е на най-високата награда за научно-техническо творчество - вписване в Златната книга на откривателите и изобретателите в България.

Академичният съвет реши още да бъде разкрита набирателна сметка на УХТ-Пловдив за формиране на финансов фонд за стипендията и упълномощи доц. Кремена Никовска, функционален декан по студентска и социална дейност, да разработи критерии и процедура за номинирането на студенти, които да бъдат наградени за съответната година.

Връчването на стипендията всяка година ще бъде повод да си спомняме за нея и да отдаваме нашата почит, заяви ректорът на УХТ проф. д-р Пламен Моллов.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай