Сряда,

Съдилищата с говорители-магистрати

252
Съдилищата с говорители-магистрати
A
A
A

Подобряване на комуникацията с медиите, повишаване публичността и информираността на гражданите за постановявани актове от органите на съдебната власт бе тема на работна среща, в която участваха членове на Висшия съдебен съвет и редактори на национални печатни медии. Срещата се проведе в сградата на Висшия съдебен съвет и бе организирана по искане на главните редактори на в. „Монитор“, в. Телеграф“, в. „24 часа“, в. „Труд“ и в. „Стандарт“.

От страна на Съвета участваха Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, Цветинка Пашкунова, говорител на Съдийската колегия, Даниела Машева,  говорител на Прокурорската колегия, Георги Чолаков,  председател на Върховен административен съд, Сотир Цацаров,  главен прокурор на Република България, главният секретар на ВСС Силвия Илиева и Драгомир Желязков, началник на кабинета председателя на Върховния административен съд.

Медиите бяха представени от Любомира Будакова, главен редактор на вестник и информационна агенция „Монитор“, Васил Захариев, главен редактор на вестник „Телеграф“, Борислав Зюмбюлев, главен редактор на вестник „24 часа“,  Екатерина Николова, зам.-главен редактор на вестник „Стандарт“ и  Наталия Финашкова-Радославова – зам.-главен редактор на вестник и информационна агенция „Монитор“.

В духа на конструктивен диалог бяха коментирани възможностите на Висшия съдебен съвет за постигане на по-голяма публичност и достъпност в мотивите на постановяваните актове, като насърчи съдиите да ги поясняват в съдебна зала, както и устно или писмено пред представители на медиите. Обсъдени бяха предложенията за определяне на съдии-говорители, които при необходимост да разясняват мотивите по постановени актове, съдебни процедури и процесуални действия, с оглед повишаване информираността на обществото, а от там и доверието към съдебната власт.

Представени бяха предприетите от ВСС мерки и действия за подобряване на информационната политика и проактивния подход на комуникацията с медиите. Участниците в срещата се обединиха около идеите за съвместни срещи с участието на административни ръководители и максимално широк кръг от ресорни журналисти по въпросите, касаещи информираността на обществеността за работата на органите на съдебната власт, както и за съвместни обучения.


Всички новини от категория Общество.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com