Понеделник,

Учителите сами ще планират работата си

От: Стела Стоянова -
316
Учителите сами ще планират работата си
A
A
A

Министерството на образованието и науката отменя омръзналото на всички учители разпределение на часовете, с което започва учебната година. Благодарение на това всеки учител ще може сам да планира работата си, ако прецени, че учениците имат нужда от повече време, за да усвоят новия материал.

МОН предлага промяна на наредбите за общообразователната и профилираната подготовка, с която делегира повече самостоятелност на учителите при методическото планиране и преподаването според възможностите на учениците в класа. Това е целта на предвиденото отпадане на формалната структура на годишното тематично разпределение. Отпадат и изискванията за заверката му при преструктуриране на документа, тоест ако учителят прецени, че на учениците е необходимо повече време, за да усвоят материала.

Целта е да се постигне по-голяма гъвкавост, оперативност и ефективност в процеса на обучение, а също и да се преодолее съществуващия формализъм. Започва префокусиране от документите към резултатите, заявиха от министерството. На учителя се дава свободата да адаптира своята работа към темповете във всеки конкретен клас, за да постигне очакваните резултати, като в същото време от него се изисква ритмичност на учебните дейности и изпълнение на учебната програма в нейната цялост. Това са мотивите за предложените изменения.

Проектът е изготвен в резултат на срещи с колективите на различни видове училища и след дискусии с регионалните управления на образованието за необходимостта от отпадане на административната тежест. В момента учителите трябва в началото на годината да подготвят разпределение за преподаване на темите в учебната програма, което стриктно да следват, и задължително при преструктуриране на учебното съдържание, да искат и получат заверка от директора. Този момент от тяхната работа подлежеше и на проверки от експертите в регионалните управления.

Промените са обявени за обществено обсъждане в срок от един месец.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com