Изискванията на бизнеса стават все по-високи

За първи път ще приемем в бакалавърска степен студенти по специалности от шест направления, казва проф. д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната дейност в УНСС

Изискванията на бизнеса стават все по-високи | StandartNews.com
  • За първи път ще приемем в бакалавърска степен студенти по специалности от шест направления, казва проф. д-р Мирослава Раковска, заместник-ректор по учебната дейност в УНСС

 

- Проф. Раковска, за първи път УНСС отново ще приема студенти по специалности, а не по професионални направления. Как се реши това?

- Взехме това решение на базата на тенденциите в образованието по света, където приемът преобладаващо е по специалности, а и самото желание на кандидат-студентите е такова. За първи път ние ще приемем в бакалавърска степен студенти по специалности от шест направления - "Икономика, "Администрация и управление", "Политически науки", "Социология, антропология и науки за културата", "Обществени комуникации и информационни науки" и специалност "Право". Студентите, които кандидатстват за специалности държавна поръчка, ще бъдат класирани съобразно техния бал, а в платеното обучение ще бъдат класирани по първо желание. Предимството е, че още от първи курс катедрите, които водят специалности, ще могат да осъществят контакт с студентите и да ги подпомагат в процеса на обучението им, ако имат някакви конкретни затруднения по отделни дисциплини, както и да осигуряват фокуса на обучението върху специалността чрез включването им в съвместни инициативи с бизнеса, които почти всички катедри вече организират, в научноизследователски проекти, стажове, практики и др. Това са някои важни аргументи за нашето решение да приемаме по специалности от първи курс.

- Какво губеха студентите при предишния начин на приемане?

- Губеха връзката с катедрите, за която говорих. В първите две години те се обучаваха по поднаправления на професионалните направления и се срещаха с преподавателите, водещи специални дисциплини в трети курс, след като бъдат класирани по специалности. В същото време ползата от този начин на обучение е, че през първите две години те имаха възможност да се ориентират чрез фундаменталните дисциплини в базовото знание в областта на икономиката, управлението, политическите науки, преди да вземат решение за избор на специалност. Важно е да отбележим, че приемът по специалности е общоприета практика в България и Европа и за да бъдем конкурентоспособни, ние също трябваше да вземем това решение.

- Ще има ли тази година нови специалности в УНСС?

- В бакалавърска степен променихме наименованието на една специалност - "Статистика и иконометрия" се преименува на "Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер", за да отговорим на търсенето на пазара на труда. Но в магистърска степен имаме 13 нови специалности, които са хибридни - тоест обучението по тях се предоставя от минимум две катедри, а има и една специалност, в която се включва и юридическият факултет, така че там три звена в университета ще предоставят обучението по една магистърска програма. Целта е студентите да придобият по-интегрирани и интердисциплинарни знания и умения, за да могат по-лесно и по-бързо да се реализират в практиката.

- Бихте ли дали няколко примера за такива специалности?

- Такава например е новата магистърска специалност "Количествени финанси", по която студентите ще бъдат обучавани от преподаватели от катедра "Финанси" и катедра "Статистика и иконометрия", специалностите  "Комуникационен мениджмънт" - от катедрите "Управление" и "Маркетинг и стратегическо планиране", "Дигитални маркетингови стратегии"  от катедрите "Маркетинг и стратегическо планиране " и "Информационни технологии и комуникации",  "Цифрово управление и администрация"  от катедрите "Публична администрация" и "Информационни технологии и комуникации". Новаторска и много необходима за бизнеса и администрацията е и интегрираната специалност "Управление и контрол на обществени поръчки", водена от катедрите "Финансов контрол", "Публична администрация" и Юридическия факултет. От следващата учебна година ще предложим обучение и по специалности "Търговия" и "Бизнес логистика и вериги на доставките", които развиват специализирани знания и умения, силно търсени на пазара на труда, а също и "Дипломация и стратегически анализ" в областта на политическите науки.

- Какви нови изисквания на бизнеса има към Вас, който е водещ в създаването на негови кадри?

- Изискванията на бизнеса към нас стават все по-високи. И самият бизнес е принуден да поставя такива високи изисквания, защото средата, в която функционират организациите днес, е изключително динамична. Като резултат е необходимо все по-силно обвързване на обучението с практиката. Положителното е, че самият бизнес е готов да помага в обучението с открити лекции, с организиране на посещение в компаниите, с менторство на студенти, както и с чисто финансова подкрепа. Включваме бизнеса също при разработването на програмите за обучение и при оценяването на знанията на студентите в държавните изпитни комисии. Всяка катедра има контакти с представители от бизнеса, държавните и общински институции и други организации, които подпомагат в обучението и се надяваме това да стане масова практика.  

- Как ще бъде организиран изпитът за УНСС по време на пандемия?

- За съжаление, тази година ние не успяхме да проведем всички предварителни електронни кандидатстудентски сесии. През месец май все пак успяхме да проведем кандидатстудентските предварителни изпити в тестовия център на компютри. Редовната ни сесия ще бъде през юли, присъствено, на хартиен носител. Силно се надяваме да няма ограничителни мерки, а ние ще осигурим всички условия, за да отговорим на изискванията, свързани с епидемичната обстановка. Не повече от 50 на сто от капацитета на залите ще бъде зает с кандидат-студенти. Това е само една от възможностите за кандидатстване в нашия университет. Във всички специалности може да се кандидатства с оценка от държавните зрелостни изпити, в това число и в специалност "Право", където решението бе взето на национално ниво. Затова кандидатстудентските ни изпити са за тези млади хора, които искат да си повишат бала, който се формира от оценката от матурата и средния успех от дипломата за средно образование. Ако не са доволни от резултата си от матурата, те могат да се явят на нашите изпити, като за формиране на бала ние вземаме по-високия резултат.В кандидатстудентските ни изпити има два задължителни модула - математика и български език, и трети специализиран модул, който може да бъде по български, математика, история или география. Ако по време на редовната сесия отново се приложат засилени мерки поради епидемиологичните условия, готови сме да приемаме и само с матура.      

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай