Драми с матурите заради новия закон

Просветното министерство поставя специални изисквания към университетите

Драми с матурите заради новия закон | StandartNews.com

Просветното министерство поставя специални изисквания към университетите да кажат отсега с какви матури ще приемат. Това се налага от факта, че през следващата година първият випуск, завършил средното си образование, учи по профилиращи предмети. Някои от децата може да не изучават например химия и физика или биология, а те да са им необходими при кандидатстването.МОН е създало условия за всеки, успешно завършил XII клас, да кандидатства за продължаване на образованието си във висше училище без ограничение. Като балообразуващи по преценка на съответното висше училище могат да се включат с различни коефициенти една или няколко от следните оценки:

  •  от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература;
  • от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас (за лицата, които са изучавали съответния учебен предмет като профилиращ);
  • от ДЗИ върху общообразователна подготовка по предмети, изучавани само в първи гимназиален етап (за лицата, които не са изучавали съответния предмет като профилиращ, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
  • от ДЗИ върху общообразователна подготовка по предмети, изучавани в XI и в XII клас (за лицата, които не са изучавали съответния предмет като профилиращ, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
  • от зрелостни изпити върху общообразователна подготовка, положени преди 2022 г.;
  • включени в дипломата за средно образование след XII клас (в случаите, когато съответният предмет е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по този предмет);
  • включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап след Х клас (което ще е приложено към дипломата за средно образование, но резултатите от него няма да участват при изчисляване на общия успех в нея).

Основните въпроси, които постъпват в МОН за евентуалните бъдещи изпити, са във връзка с приема в медицински специалности. В свое становище до МОН седемте висши училища предлагат варианти за промяна в балообразуването при кандидатстване за медицински специалности и информират омбудсмана. Драмата идва от там, че в последните два класа учениците се профилират и заради особеностите на тяхната гимназия, може да не могат да получат профил химия или биология. Причината е, че такъв профилиращ предмет може да се изучава при по-голяма група - ако децата са трима или четирима, няма как да се сформира профилираща паралелка, обясни за "Стандарт" Диян Стаматов, шеф на организацията на директорите и на 119-то училище.   

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай