Безплатни обучения за бъдещи предприемачи

Ще започнат през месец май

Безплатни обучения за бъдещи предприемачи | StandartNews.com

ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА БЪДЕЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

На 17-ти април 2019 г. от 13:00 ч. на Изложението „Интелигентни градове” (Интер Експо Център, гр. София, бул. „Цариградско шосе” 147, зала 6, щанд А10, ще се проведе събитие за представяне на възможности за включване в обучения за изграждане на иновативни предприемачи.

На събитието ще бъдат представени възможностите за включването на безработни и заети лица в безплатни обучения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предоставяне на менторски услуги за стартиране на бизнес. Обученията ще започнат през м. май 2019 г. и в тях могат да участват 20 лица, разделени на две групи.

Събитието се организира от Сдружение за регионално социално и икономическо развитие, в качеството му на бенефициент по проект № BG05M9OP001-1.023-0175 „Подкрепа за изграждането на иновативни предприемачи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай