Какви са основните стъпки за регистрация на фирма в България?

Какъв е най-лесният начин да процедираме с регистрация на фирма, ако сме тотално незапознати с материята?

Какви са основните стъпки за регистрация на фирма в България? | StandartNews.com

Икономиката и финансовата култура са предмети, които за съжаление все още отсъстват от стандартната учебна програма на множество общообразователни заведения. Никой не ти обяснява по лесен и достъпен начин как да си управляваш ефективно личните финанси или как се извършва една съвсем стандартна регистрация на фирма - все важни умения, които могат да отличат успелия от неуспелия човек в реалния свят. 

Добрата новина е, че има начини да се наваксат липсите в тази сфера и сами да достигнем до информацията и практическите подходи, които са ни необходими. Да вземем например гореспоменатата регистрация на фирма.  

Какви са потенциалните причини да искаме да си регистрираме фирма?

Фирма или т.нар. търговско дружество може да си регистрира всеки, който:

  • Има печелившо хоби, което желае да развива; 
  • Предлага услуги в дадена сфера и желае да разшири икономическите си опции;
  • Създава произведения на изкуството или ръчно изработени артикули, с които желае да търгува;
  • Има конкретна идея, която да реализира.

И още много други сценарии. Истината е, че законово погледнато, учредяването на подобна икономическа единица съвсем не е сложно, а изисква базисно познаване на административните изисквания и прецизност

Какви видове търговски дружества съществуват и кои са най-популярните сред тях?

Съвременната икономика е сложна система, така че за да се обхванат максимален брой случаи, съществуват различни начини на организация на дейността, като най-популярните сред тях са:

  • Дружество с ограничена отговорност (ООД) или респективно еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД);
  • Едноличен търговец (ЕТ);
  • Акционерно дружество (АД);
  • Командитно дружество (КД) или командитно дружество с акции (КДА). 

За по-скромни бизнес начинания, които се стартират индивидуално от едно лице, най-релевантните модели са ЕООД и ЕТ, основната разлика е, че в първия случай не си лично отговорен с имуществото си в случай на фалит, а си лимитиран само до първоначалната вноска. При ЕТ обаче висящите задължения могат да се погасят и от извънфирмена собственост. 

Какви са основните документи, които трябва да се внесат в Агенцията по вписванията / Търговския регистър, ако искаме да учредим ЕООД или ЕТ?

Да приемем, че вие еднолично имате желание да основете фирма. Преди да се пристъпи към същинската регистрация, предварително трябва да се помисли за уникално име на дружеството, да се уточни сферата на дейност, да се конкретизира управител и седалище. 

В допълнение, за подаване на всички регистрационни заявления са необходими и банкова сметка на фирмата, внасяне на съответния уточнен със законови наредби капитал, подаване на образец с подпис на управителя, както и вписване в търговския регистър. 

Реалните документи за учредяване зависят от типа на дружеството, като най-универсални такива са заявление по образец, банкови документи за внесен капитал и платена такса за регистрация, различни декларации, учредителен акт и протокол.

Какъв е най-лесният начин да процедираме с регистрация на фирма, ако сме тотално незапознати с материята?

За да си спестите време и разправии от грешно подадени декларации, е абсолютно достъпно и резонно да се обърнете към професионалист. В някои случаи за съжаление неточностите са такива, че не предполагат възстановяване на първоначалната такса за регистрация, което може да се отрази негативно на бюджета ви. 

В тази връзка, актуалната такса за регистрация на фирма е между 50 и 100 лева в зависимост от начина на подаване (онлайн или физически), като за още приблизително толкова можете да наемете специалист. Добър пример за това е счетоводна къща Golden Vision, която от много години успешно извършва широк спектър от услуги в сферата на счетоводството и финансите. 

И все пак, направете собствено проучване и се доверете на реномирани и доказали се във времето консултантски фирми, защото тук става въпрос за вашите лични активи. Основите на едно успешно начинание се поставят още от самото му начало, така че подходите сериозно, внимателно и отговорно към задачата. Успех!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай