Петък,

3 важни съвета за HR специалисти в малките фирми

От: Екип на Стандарт -
593
3 важни съвета за HR специалисти в малките фирми
A
A
A

С какво се отличават екипите в малките бизнеси?

Разпространено схващане е, че не съществува разлика между работата в малка и голяма фирма, ако те са в една и съща сфера. Можем да кажем, че това твърдение е доста противоречиво. Големите компании разполагат с голям екип, съответно повечето хора са тясно специализирани в една конкретна област. В малките фирми е точно обратното – един човек е принуден да се занимава с повече дейности, тъй като става въпрос за малък екип и е невъзможна тясната специализация за служителите. И в двата случая има положителни и отрицателни страни. В големия екип един специалист развива много силни компетенции в една конкретна област, докато в малкия екип един специалист развива компетенции в много области, но не чак в такъв детайл.

Съвети за HR специалистите

Когато говорим за HR специалисти в малка фирма, ситуацията не се различава особено, сравнено с другите области на бизнеса. Необходимо е да се развият знания и умения във всички аспекти на HR дейността. Това включва ТРЗ, трудово законодателство, наемане и задържане на служители, трудова администрация, обучения, мотивация. Разнородни дейности, които в големите компании обикновено се извършват от различни специалисти. Ако вие все пак сте специалист в малка компания, ние имаме няколко съвета, които вярваме, че ще ви бъдат от помощ:

1. Изградете добра фирмена култура

Фирмената култура е изключително важен аспект от правилното управление на човешките ресурси и в развитите икономики се работи все повече по тази тема. Фирмената култура разглежда ценностите, поведението и нещата, в които служителите и мениджмънта вярват. Тя определят начина, по който всички в компанията си взаимодействат и комуникират, как се управляват служителите, процесите, отношенията с клиенти и доставчици. Често фирмената култура не е изрично записана в някакъв документ, а се подразбира според поведението на служителите.

Правилната фирмена култура означава хората да проявяват уважение един към друг, да харесват работата си, да споделят общи цели, да ценят клиентите и доставчиците си. Преди да започнете да изграждате фирмена култура, уверете се, че собствениците и мениджмънта на фирмата споделят вашите виждания и имат желание да имплементират тази култура във фирмата. Ако нямате подкрепата им, няма шанс да успеете да установите това, което смятате за правилно сред служителите. Добре е да разпишете всичко в един документ: в какво вярва фирмата, какво поведение се изисква от служителите, как трябва да го демонстрират, как ще бъдат оценявани според това и разбира се, какви са ползите за служителите, ако приемат и прилагат фирмената култура в ежедневната си работа.

2. Изберете правилните социални придобивки

Мотивираните служители са много по-ефективни от тези, които нямат желание и мотивация и работят просто по задължение. Поради тази причина е важно да намерите подходящите инструменти, за да държите служителите на вашата компания мотивирани. Едни от най-популярните и работещи са социалните придобивки. Те обикновено не са част от месечното възнаграждение и бонус за постигнати резултати. Именно затова служителите ги приемат с повече ентусиазъм, съответно техния ефект е по-силен. Ваучери за храна, карти за фитнес, карти за подаръци, карти за намаления, са едни от най-предпочитаните от големите компании. Универсалността на ваучерите за храна ги прави идеалната придобивка за абсолютно всеки служител, защото всяко домакинство има разходи за храна, а чрез тези ваучери вие облекчавате семейния бюджет на вашите служители.

3. Комуникирайте ясно

Сред най-честите причини за конфликти в една организация, била тя голяма или малка, е лошата комуникация. Особено в малките компании, мениджмънтът често спестява или преиначава информация, което води до тайнственост, непрозрачност, дори сплетни, а в резултат на това възникват ненужни конфликти. Конфликтите от своя страна водят да високо текучество на персонал, което пък не е добре за бизнеса. Въведете ясни правила как и какво може и трябва да се споделя, както и на какви нива. Има фирмени тайни, които трябва да се знаят само от определени служители, но е важно само подобна чувствителна информация да се пази в тайна. Всичко, което може да бъде комуникирано, трябва да бъде свеждано до вниманието на всички служители колкото се може по-бързо.

Какви са най-честите предизвикателства, с които HR специалистите трябва да се справят?

HR специалистите в малките фирми имат доста различни предизвикателства, сравнено с тези в големите компании. Те трябва да придобият определени знания и умения в почти всички подобласти на HR. Високото текучество, характерно за малките фирми, е друго предизвикателство, с което те трябва да се справят. Често малките бизнеси не могат да си позволят разходите за заплати, които големите корпорации имат, съответно е лесно добър специалист да бъде привлечен от голяма фирма. Доста често малките фирми не отделят специфичен бюджет за HR, а това означава, че не е ясно предварително с какъв бюджет за обучение, мотивация и задържане разполага специалиста HR. Един по-сериозен проблем е свързан с разбирането на функцията на ЧР от страна на собственика или управителя на малката фирма. Много често те вярват, че единствената задача на специалистите ЧР е да изплащат навреме заплатите на работниците или да пускат обяви за наемане на нови служители. Тук е важно и самият специалист да се постарае и да обясни ползите от това една фирма да има добре функциониращ отдел ЧР. 


Всички новини от категория Технологии.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com