Напрежение. ЕС включи Русия в сив списък

Новият списък включва още Британските Вирджински острови, Маршаловите острови и Коста Рика

Напрежение. ЕС включи Русия в сив списък | StandartNews.com

Европейският съюз (ЕС) включи Русия в "сивия списък" на данъчните юрисдикции - държави, които според него не спазват напълно международните данъчни стандарти. Новият списък включва още Британските Вирджински острови, Маршаловите острови и Коста Рика. Общо в списъка има 16 позиции, предимно офшорки.

Според изявление на Съвета на ЕС той „съжалява, че тези юрисдикции не си сътрудничат по данъчни въпроси и ги приканва да подобрят правната си рамка, за да се справят с установените проблеми“.

Според Съвета Русия не е изпълнила задължението си да "елиминира вредните аспекти на специалния режим за международните холдингови компании".

„Освен това диалогът с Русия по въпроси, свързани с данъчното облагане, стигна до задънена улица след началото на руската агресия срещу Украйна“, добавят от организацията.

„ЕС продължава да насърчава лоялната данъчна конкуренция и да се бори с вредните данъчни практики. Днес Съветът реши да добави Британските Вирджински острови, Коста Рика, Маршаловите острови и Русия към списъка на ЕС на юрисдикциите, които не сътрудничат за данъчни цели. С тези допълнения списъкът на ЕС вече включва 16 юрисдикции“, се казва в изявление на сайта на Европейския съвет.

„Същевременно сърдечно поздравяваме Северна Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай, тъй като те успешно изпълниха своите ангажименти и могат да бъдат извадени от документа за актуалното състояние“, се казва още в изявлението.

Този преработен списък на ЕС на несътрудничещите данъчни юрисдикции включва държави, които или не са участвали в конструктивен диалог с ЕС относно данъчното управление, или не са успели да изпълнят ангажиментите си за провеждане на необходимите реформи. Тези реформи следва да са насочени към спазване на набор от обективни критерии за добро управление в областта на данъчното облагане, които включват данъчна прозрачност, справедливо данъчно облагане и прилагане на международни стандарти, предназначени за предотвратяване на ерозията на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Групата за кодекс на поведение, органът на Съвета на ЕС, който подготвя актуализациите на списъка, си сътрудничи тясно с международни органи за насърчаване на доброто данъчно управление в световен мащаб.

По отношение на Маршаловите острови съществуват опасения, че тази юрисдикция, която има нулева или само номинална ставка на корпоративния подоходен данък, привлича печалби без реална икономическа дейност. По-конкретно, Маршаловите острови не успяват да приложат изискванията за икономическа същност. Маршаловите острови вече са били включени в списъка веднъж, през 2018 г.

Британските Вирджински острови са включени в списъка, тъй като е установено, че не спазват в достатъчна степен стандарта на ОИСР за обмен на информация при поискване. Това е първият път, в който тази юрисдикция е включена в списъка.

За първи път от съставянето на списъка Коста Рика е включена, тъй като не е изпълнила ангажимента си да премахне или измени вредните аспекти на своя режим за освобождаване на доходи от източници в чужбина.

Русия е включена в списъка, след като групата по кодекса за поведение провери новото руско законодателство, прието през 2022 г., спрямо критериите за добро данъчно управление на кодекса и установи, че Русия не е изпълнила ангажимента си да се справи с вредните аспекти на специалния режим за международните холдинги. Освен това диалогът с Русия по въпроси, свързани с данъчното облагане, е спрян след руската агресия срещу Украйна.

Хонконг и Малайзия получиха удължаване на крайния срок за приключване на реформата на режимите за освобождаване на доходите от източник в чужбина по отношение на капиталовите печалби.

На Катар също беше предоставено удължаване на срока, тъй като той е изправен пред ограничения, свързани с конституционната реформа, за да завърши реформата си в срок.

Албания е поела ангажимент да измени или премахне своя потенциално вреден режим.

Списъкът на ЕС на юрисдикциите, които не си сътрудничат за данъчни цели, беше изготвен през декември 2017 г. Той е част от външната стратегия на ЕС в областта на данъчното облагане и има за цел да допринесе за продължаващите усилия за насърчаване на доброто данъчно управление в световен мащаб.

Юрисдикциите се оценяват въз основа на набор от критерии, определени от Съвета. Тези критерии обхващат данъчната прозрачност, справедливото данъчно облагане и прилагането на международните стандарти, предназначени да предотвратят ерозията на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Работата по списъка е динамичен процес. От 2020 г. насам Съветът актуализира списъка два пъти годишно. Следващото преразглеждане на списъка е насрочено за октомври 2023 г.

Решенията на Съвета се подготвят от групата за кодекс на поведение към Съвета, която отговаря и за наблюдението на данъчните мерки в държавите - членки на ЕС. 

/БГНЕС/

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай