Радостин Василев подгони Дафовска. Причината

Българската федерация по биатлон дължи близо 100 хил. лв. на ММС

Радостин Василев подгони Дафовска. Причината | StandartNews.com

"Българската федерация по биатлон (БФБ) трябва да възстанови 98 129 лв. на Министерството на младежта и спорта. Средствата са отпуснати по договор № 36-00-3/24.01.2022 г. за участие в състезания от международния спортен календар. За това вече е информиран председателят на БФБ Екатерина Дафовска с писмо от 05.04.2022."

Това съобщи спортният министър Радостин Василев в пост във Фейсбук.

"Договорът, сключен през месец януари, изтече на 01.03.2022 г. Съгласно чл. 6 в този срок федерацията следва да предостави съдържателен и финансов отчет за разходването на финансовите средства. Към настоящия момент е предоставен само финансов отчет, което е в нарушение на задълженията на централата. Той е депозиран в ММС на 22.03.2022 г., далеч след крайния срок, записан в договора. Други централи, които също са получили целеви средства в началото на годината, са предоставили своите отчети в срок", пояснява Василев.

Спортният министър изтъква, че, съгласно финансовия отчет, който БФБ е представила в ММС, са отчетени средства за:

- Участие на Световно първенство в Солт Лейк Сити, САЩ – от 18.02-03.03.2022 г. в размер на 46 377.20 лв. В дейностите, включени в проекта, финансиран по договора, липсва Световното първенство в САЩ. Разходите за това първенство не би следвало да бъдат отчитани по договора с ММС.

- Участие в Европейска купа 4 и 5 – Осърбле, Словакия в размер на 3 872.54 лв. По проект е посочена сумата в размер на 7 500 лв. Разликата е в размер на 3 627.46 лв.

- Участие в Световна купа 6 – Антхолц, Италия в размер на 8 187.88 лв. По проект за тази дейност са заложени средства в размер на 19 000 лв. Разликата е в размер на 10 812.12 лв.

- Участие на Световна купа 4 – Оберхов, Германия в размер на 13 662.83 лв. По проект за тази дейност е посочена сумата в размер на 22 000 лв. Разликата е в размер на 8 337.17 лв.

- Участие в Младежко Европейско първенство и Младежка купа 3 – Поклюка, Словения в размер на 30 314.83 лв., средствата които са заложени по проект, са в размер на 24 000 лв., разликата в размер на 6 314.83 лв. са средства, нефинансирани по договора с ММС.

"Разликата между поискани финансови средства и отчетени такива по точки 2, 3 и 4 е в общ размер на 22 776.75 лв.", уточни министърът.

"БФБ е получила финансово подпомагане и за участие в Световна купа 5 – Руполдинг, Германия в размер на 20 000 лв. и за участие в Европейско първенство – Арбер, Германия в размер на 18 000 лв. За тези първенства не са отчетени разходи от БФБ по договора, с който са получили средствата в размер на 98 129 лв.

Проектът, с който федерацията е кандидатствала, е подаден на 05.01.2022 г. и се отнася за дейности със срок на изпълнение до 30.01.2022 г. Впечатление прави финансовият отчет, който федерацията е подала в ММС. Същият е подписан от счетоводителя и от името на председателя – упълномощения генерален секретар на сдружението г-н Васил Сивков. Лицата декларират, че сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта, което в действителност не е така.

Заради тези нарушения БФБ следва да възстанови получената сума в пълен размер, ведно със законната лихва, считано от датата на изплащането им от ММС (26.01.2022 г.). Централата трябва да направи това в 10-дневен срок", пише още Василев.

"В случай на неизпълнение на задължението в посочения срок, ММС ще предприеме действия за възстановяване на дължимата сума по съдебен ред.

Във връзка с нарушаването на договорните отношения ще бъде стартирана цялостна проверка на БФБ. На такава ще бъдат подложени и други организации, притежаващи спортна лицензия и получили средства от държавния бюджет. Проверките ще бъдат извършвани съобразно годишния план за работа на дирекция “Регионална координация и контрол” на ММС за 2022", допълва спортният министър.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай