Министър Василев с тотална смяна на шефовете на НСБ

Има изцяло ново ръководство

Министър Василев с тотална смяна на шефовете на НСБ | StandartNews.com

Със заповед на министъра на младежта и спорта Радостин Василев от днес (10.03.2022г.) е освободен изпълнителният директор на „Национална спортна база“ ЕАД г-н Пламен Манолов и целият състав на Съвета на директорите на дружеството, чийто принципал е Министерството на младежта и спорта. 

Новите членове на Съвета на директорите са: 

Невена Полименова – Завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя притежава дългогодишен опит в областта на гражданското, търговското, административното и изпълнителното производство.

Венцислав Петков – Дипломиран инженер в Лесотехническия университет – гр. София. Народен представител в 47-ото Народно събрание. Член на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, както и на Парламентарната комисия по транспорт и съобщения.

Мартин Арсов –  Завършил „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистър по „Здравен мениджмънт“ от Медицински университет – гр. София. Специализирал в областта на медицинското право. Той притежава над десетгодишен професионален опит в държавния и частния сектор.  

Румен Муратев – Завършил специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. Завършил практически обучения, свързани със Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закон за защита на класифицираната информация. 

Владислав Божиков – Завършил „Право“ в Университета за национално и световно стопанство – гр. София. Той има над 10 години стаж по специалността. Притежава допълнителна квалификация в областта на „Право и информационни технологии“. Има богат опит в търговското право и в проекти, свързани с ефективното управление на ресурси в администрацията и информационните технологии.

Министърът на младежта и спорта Радостин Василев изразява своята увереност, че новото ръководство на „Национална спортна база“ ЕАД ще работи изцяло в полза на развитието на дружеството, за да бъдат осигурени максимално добри условия за тренировъчна и състезателна дейност на българските спортисти.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай