Във Враца се проведе заседание с Областния медицински съвет

Проведе се неприсъствено заседание с членовете на Областния медицински съвет във връзка със сериозното увеличение на новорегистрираните случаи на заболели от COVID – 19 в страната

Във Враца се проведе заседание с Областния медицински съвет | StandartNews.com

По указания на министър-председателя Бойко Борисов, областният управител Малина Николова проведе неприсъствено заседание с членовете на Областния медицински съвет във връзка със сериозното увеличение на новорегистрираните случаи на заболели от COVID – 19 в страната.

На териториалните звена на изпълнителната власт и кметовете на общини, в изпълнение на Заповед № РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването, е разпоредено да предприемат спешни и незабавни контролни дейности относно спазването на противоепидемичните мерки.

Контролът ще се упражнява за неспазване от страна на физическите и юридическите лица на забраните за:

участие в  присъствени учебни занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища;

провеждане на всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на открито и закрито, без публика;

посещения в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито;

участие в групови празненства с присъствие над 30 човека на открито и на закрито /в т.ч. сватби, балове, кръщенета и други празненства/;

свиждания в лечебните заведения за болнична помощ и посещения на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Санкции ще бъдат налагани на лицата за липса или неправилно поставяне на предпазни маски, когато пребивават в обществени сгради, обществения транспорт и търговската мрежа.

При отчитане на конкретната специфика и данни за областта по време на епидемичната обстановка, Областният медицински съвет може да въведе допълнителни противоепидемични мерки.

 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай