Неделя,

Във Враца и Козлодуй ще учат на една смяна

От: Стандарт -
139
Във Враца и Козлодуй ще учат на една смяна
A
A
A

Областният управител на Враца Малина Николова проведе днес работна среща с кметовете на общини и териториалните структури на изпълнителната власт. Целта на срещата бе да се координират дейностите в образователната система на кметовете на общини и съгласуване на общите действия с ръководителите на териториалните звена по актуални въпроси.

"Днес трябва да отчетем каква е ефективността от санкциите за родителите при спирането на социалните помощи, какво показва практиката и какво предложение даваме в тази насока на министъра на образованието. Тенденциите и предизвикателствата пред осигуряването на педагогически кадри е другият въпрос, който изисква спешни мерки от страна на общините, защото през следващите три години на територията на нашата област ще се пенсионират 168 учители. Резултатите от НВО и ДЗИ и как да бъдат повишени в следващите години във всяко училище на областта е темата, която засяга всички нас. Предстоят промени в мрежата от училища в общините Враца и Козлодуй, за да бъде въведен едносменен режим на обучение, а във всички общини в кратки срокове предстоят дейности по организиране  на училищния, държавния и допълнителния държавен план-прием за предстоящата учебна година. Наложително е да предприемем стъпки за преустановяване на образователната миграция в други области и държави. Въпросите, които чакат нови решения са привеждане на транспортните схеми за учениците, безопасността и сигурността на средата и по пътя до нея“, каза Малина Николова.

Началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова отчете предизвикателствата, пред които са изправени екипите по обхват, като набеляза основните мерки и тенденции за преодоляване на броя на отпадналите ученици. „Имаме немалко успехи, които се дължат на добрата координация между институциите и родителите. Важно е тук да отбележа, че ученикът е във фокуса на повече системи -  образователната, социалната, държавната и местна власт. Съществен фактор за реализацията на Механизма са и финансови и човешки ресурси в подкрепа на училищата по национални програми и европейски проекти. Всички тези мерки допринасят за общия ни успех да върнем учениците в клас и да постигнем добри целеви стойности за учебната 2019/2020 година“, каза Галина Евденова.

Тя отбеляза също, че от утре предстои провеждането на работни срещи във всяка една община за реализирането на предстоящия училищен план-прием в първи и пети клас, държавния план-прием в осми клас и допълнителния държавен план-прием в 11 клас.
„Заедно с кметовете на общини  ще направим срещи с представители на бизнеса за обвързване на държавния план-прием с пазара на труда, предстоят също информационни и комуникационни кампании, както и представяне на становища на местната власт, съобразени с общинските програми и стратегии, политиките на Министерството на образованието и науката и методиката за съгласуване на план-приема. Сигурна съм, че с представителите на местната власт и експертите от общинските администрации ще намерим механизъм за оптимизиране на транспортните схеми, за да може учениците да имат пълноценен учебен процес. Остават нерешени проблемите с разпространението на наркотични вещества в районите на училищата, където се забелязва тенденция, че това се случва вече и в малките населени места. Съвместно с РЗИ и РЗОК трябва да разработим механизъм за контрол на медицинските бележки, които се издават на ученици неоснователно“, отбеляза в презентацията си Галина Евденова.

Решаващата роля на общините за преодоляване на проблемите припомни в края на срещата областният управител.


Всички новини от категория Регионални.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com