Във Видин обсъждат отсечките без винетки

Областният управител Момчил Станков проведе работна среща с представители на общините и Областното пътно управление-Видин

Във Видин обсъждат отсечките без винетки | StandartNews.com

Днес областният управител Момчил Станков проведе работна среща с представители на общините и Областно пътно управление - Видин. Темата на срещата бe въвеждането на тол таксите от 01.03.2020 г. по републиканската пътна мрежа и обсъждане на възможности за освобождаване на пътни участъци от винетна такса.

Представителят на Областно пътно управление – Видин запозна присъстващите с писмо на Агенция „Пътна инфраструктура“, с което се дава възможност на общините да отправят предложение до АПИ за изваждане на участъци от републиканската пътна мрежа от списъка на републиканските пътища, за които се събира винетна такса. Уточнено бе, че финансирането на ремонта и поддържането на изключените участъци ще бъде за сметка на общините. Средствата за поддържане на съответните участъци за една календарна година, следва да бъдат съотносими към вече определения размер, с който участва АПИ в съвместното финансиране на пътищата от републиканската пътна мрежа, а именно: за текущ ремонт на пътища от I, II и  III клас – 5 000 лв., а за зимно поддържане, съответно: за I клас – 3 000 лв./км, за II клас – 2000 лв./км и за III клас – 1000,00 лв./км без ДДС.

Обсъден бе и вариант, в който даден участъкът от републикански път да бъде преобразуван в общински.

В заключение Момчил Станков отбеляза, че очаква общините да защитят интересите на живеещите на територията на съответната община жители, като в едноседмичен срок изпратят до АПИ своите предложения за изваждане на участъци.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай