Понеделник,

Във Видин обсъдиха готовността за зимата

От: Стандарт -
Във Видин обсъдиха готовността за зимата
A
A
A

Днес в Областна администрация Видин се проведе редовно заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие с националния и с общинските щабове, председателствано от зам.-областния управител Лъчезар Попиванов. Основна тема в дневния ред бе обсъждане на готовността за работа на фирмите, организациите и учрежденията през предстоящия зимен сезон.

Представители на териториални звена на централната изпълнителна власт и общините докладваха за предприетите до момента и предстоящите дейности във връзка с подсигуряване на зимен сезон 2019-2020.

От Областно пътно управление - Видин информираха, че е изготвен и съгласуван Плана за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа в областта. Сформиран е оперативен щаб, който през зимния период е постоянно действащ. Към настоящия момент на място са налични 28 машини, позиционирани и оборудвани за зимно поддържане по пунктовете и базите на фирмата, като цялата необходима техника, предвидена за зимно поддържане на пътищата е изправна и в готовност да бъде оборудвана за снегопочистване при въвеждане на зимното поддържане. Във връзка с наличните инертни материали - подсигурено е необходимото сухо вещество калциев двухлорид, предстои подсигуряването на необходимото количество сол и пясък.

Представителят на Електроенергийния системен оператор – Мрежови експлоатационен подрайон – Видин информира присъстващите, че дружеството е готово за работа при усложнена зимна обстановка. Всички дейности по профилактика на преносната мрежа и съоръженията по обектите на „ЕСО” ЕАД при МЕПР – Видин на цялата територия обслужвана от района са извършени. В срок до 10 ноември 2019 г. ще приключи пълната подготовка на моторните превозни средства и механизация за есенно-зимната експлоатация. Осигурени са материали и инструменти за работа в зимни условия, обезпечен е аварийния резерв. Персоналът на дружеството е подготвен за работа в условията на извънредни ситуации.

По информация на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, дружеството изпълнява в определения обем и срок одобрената план-програма по поддържане на електросъоръженията, собственост на дружеството, което е  предпоставка за осигуряване на нормално електроснабдяване на потребителите през есенно-зимния сезон. Осигуряването на нормална работа на електроразпределителните съоръжения при зимни условия се осигурява чрез поддържане на денонощни дежурства, поддържане на необходимия резерв от материали, съставяне и стриктно изпълнение на графици за провеждане на мероприятия по подготовка на съоръженията за работа при зимни условия, поддържане на горещи телефонни линии за сигнали за възникнали аварии и редица други мероприятия.

Готовност за работа при зимни условия посочват и от „ВиК” – Видин. Извършва се обход на всички външни и вътрешни водопроводни мрежи, регистрираните и новооткрити аварии и течове се отстраняват своевременно. Във Видин и Белоградчик са доставени и монтирани липсващите капаци на ревизионни шахти по улиците с интензивно движение на автомобили. Работи се по осигуряване на всички съоръжения против замръзване. Извършен е оглед и съответно укрепване или изместване на водопроводите преминаващи през реки и дерета. Осигурено е отопление на хлораторните помещения и ел.таблата с монтирани електронни защити. Проведена е есенната дезинфекция по график на територията, обслужвана от дружеството като ВиК оператор. Затворени са вентилационните отвори на трафопостовете. Прегледани са и са подменени контактните пластини където е необходимо, подменено е маслото с изтекъл срок на годност на всички автомати. Ремонтът на авариралите помпени агрегати е договорен с фирмите-изпълнители до края на месец ноември, като същите ще бъдат своевременно монтирани в съответните помпени станции. Помпените станции са дооборудвани с необходимите предпазни пособия и средства, лекарства и материали, изискващи се за оказване на първа помощ. Продължава възстановяването на уличните настилки при отстраняването на аварии. Тази дейност ще продължи в зависимост от метеорологичните условия. Дружеството е извършило проверка на запасите от авариен материал и е осигурено своевременното им попълване. Осигурени са материали за изпълнение на мероприятията по зимната подготовка и отоплителни материали. Механизацията и автомобилния парк са подготвени за работа при зимни условия.

Представителят на Регионална здравна инспекция – Видин запозна присъстващите с готовността на инспекцията, лечебните и здравни заведения на територията на област Видин за работа в усложнена зимна обстановка. Изготвени и изпратени са Указания за подготовката на лечебните и здравните заведения на територията на област Видин за работа при усложнена зимна обстановка. Актуализиран е Плана за действие и предприемане на превантивни мерки от РЗИ – Видин и лечебните и здравните заведения в областта за работа през зимния период 2019/2020г. при усложнена зимна обстановка. Изпратено е писмо до ЧЕЗ Разпределение България АД с цел при прекъсване на електрозахранването да бъдат осигурени приоритетно МБАЛ „Св. Петка” АД – Видин, ЦСМП – Видин, ДМСГД – Видин и МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски” ЕООД – Белоградчик. Извършени са проверки на МБАЛ „Св. Петка” АД – Видин, ЦСМП – Видин, ДМСГД – Видин и МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски”ЕООД – Белоградчик, относно изпълнение на указанията за работа при усложнена зимна обстановка. За извършените проверки са изготвени констативни протоколи.

Създадена е организация за своевременно транспортиране и хоспитализиране на спешни случаи, родилки, болни, нуждаещи се от хемодиализа, както и тежко болни. При необходимост има възможност за временно увеличаване на легловия фонд и в двете болници в областта. Актуализиран е списъкът с имената и адресите на пациентите, провеждащи диализно лечение в МБАЛ „Св. Петка” АД – Видин, включително живеещи извън гр. Видин. Списъкът е предоставен на ОПУ – Видин и РД ПБЗН – Видин с цел приоритетно почистване на определени маршрути при необходимост.

Специализираните медицински екипи на Центъра за спешна медицинска помощ във Видин са подготвени за работа при усложнена зимна обстановка. Медицинската техника и апаратура се поддържа в добро състояние. Линейките и реанимобилите са подготвени за работа при зимни условия. Центърът е получил две нови линейки, като се очаква доставка на още нови специализирани коли по проект на Министерство на здравеопазването.

Представителят на РЗИ-Видин информира присъстващите, че в момента тече обществено обсъждане на проект на постановление на Министерския съвет за закриване на  Дома за медико-социални грижи за деца във Видин, считано от 1 януари 2020 г. Към настоящия момент в институцията няма настанени деца, но в сградата на ДМСГД функционират и други социални услуги, поради което са извършени съответните проверки за готовност за работа при зимни условия. След закриване на институцията проекта на постановление на Министерския съвет предвижда разкриване на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Видин към Министерството на здравеопазването.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към настоящия момент извършва подготовка на пожарната и спасителната техника за работа при есенно-зимни условия. Трите пожарни служби в областта разполагат с по два автомобила с висока проходимост, а в РСПБЗН – Видин се осигурява дежурство и с една верижна машина МТЛБ. Дирекцията допълнително разполага с 2 броя МПС тип UTB и 1 брой ATV, както и с два микробуса с повишена проходимост за извозване на хора и доставка на лекарства и стоки от първа необходимост. Главен инспектор Стилиян Пешев информира присъстващите, че в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” е създаден и функционира сектор „Организация и координация за пътнотранспортни произшествия и кризи“, в който са включени представители на ГД „Национална полиция“, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, Агенция „Пътна инфраструктура“ и новосъздадената Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Задачата на сектора е да координира съвместната работа на институциите при ПТП и кризи.

По време на днешното заседанието стана ясно, че на територията на общините в област Видин са предприети мерки и е създадена организация по планирането на защитата при бедствия при усложнена зимна обстановка.

Повечето общини в областта имат сключени действащи договори за извършване на зимното поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа, като в общините където договорите изтичат се провеждат съответните процедури. Изключение правят общините Ново село и Чупрене, които използват налична собствена техника. 

В общините Грамада, Макреш и Ново село са проведени разговори със земеделски стопани, разполагащи с тежкотоварна техника, които при необходимост да се включат в зимното поддържане на общинската пътна мрежа.

В края на днешното заседание заместник областният управител Лъчезар Попиванов апелира присъстващите представители на общини и териториални звена за навременна комуникация, своевременна координация и взаимодействие между всички страни, ангажирани със зимното поддържане в областта.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички