Сътрудничество-Бургас, „Клъстер Тракия икономическа зона“ и Пловдив

Бургас ще си сътрудничи с „Клъстер Тракия икономическа зона“ и Пловдив за привличане на инвеститори

Сътрудничество-Бургас, „Клъстер Тракия икономическа зона“ и Пловдив | StandartNews.com

Кметът Димитър Николов предлага на местния парламент да подкрепи инициатива за сътрудничество между Община Бургас, Община Пловдив и СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“ в процеса за привличане на инвеститори. Трите страни вече проведоха срещи, имат желанието да работят заедно, изготвен е и текстът на меморандума, който ще подпишат.

През новия програмен период се насърчава регионалната децентрализация и кооперирането между повече региони. За Бургас това е възможност за привличане на инвестиции чрез изпълнение на съвместни проекти с други общини. Част от акцентите в React EU, Интегрирани териториални инвестиции и Плана за възстановяване и устойчивост на Република България са развитие на индустриалните зони, осигуряване на техническа, социална, образователна и комунална инфраструктура, транспортни връзки, обществен екологичен транспорт, обезпечаване на производствени ресурси, създаване на центрове за преквалификация, маркетинг на регионите.

Община Бургас развива индустриални зони самостоятелно и в партньорство с „Национална компания индустриални зони“ ЕАД  – чрез съвместното дружество „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД, в което е акционер.

Партньор на Пловдив в развитието на индустриални зони и привличане на инвестиции е СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“, което реализира един от най-мащабните икономически проекти в страната и обхваща шест индустриални зони около града. Община Пловдив не развива самостоятелно индустриални зони, поради което  следва да участва в междурегионални проекти, свързани с индустриалните зони, съвместно със СНЦ „Клъстер Тракия икономическа зона“.

„При необходимост и след решение на общинските съвети могат да бъдат привличани и други партньори – образователни институции от Бургас и Пловдив, „Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД, ДЗЗД „Бизнес инкубатор Бургас“, в които Общината е акционер и съдружник, както и други субекти, в зависимост от правилата на програмите“, казва кметът Николов в предложението си към местния парламент.

Формите на сътрудничество, предвидени в меморандума, са взаимен обмен на информация, знания, идеи и добри практики, координиране, разработване и изпълнение на съвместни дейности и инициативи във връзка с конкретен проект - клъстер - индустриална зона - инвеститор – събитие. Също така осъществяване на активен диалог с публичните власти, гражданското общество, национални и международни организации със сходни цели и приоритети.

С подписването на меморандума Пловдив и Бургас ще отключат възможност да работят съвместно по проекти и инициативи, свързани с новите направления в европейското финансиране: React EU, ИТИ, съвместни проекти, в т.ч. по линия на новата ОПРР 2021-2027, План за възстановяване и устойчивост на Република България, „Зелената сделка“ и др. Те ще  обединят усилията си за насърчаване, подпомагане и улесняване на икономическото сътрудничество и привличане на инвеститори, като за целта редовно ще обменят информация за икономически показатели, статистики, търговски данни и инвестиционни политики, ще осъществяват съвместни дейности за привличане/работа с инвеститори, като си оказват взаимно съдействие съобразно тяхната компетентност, ще обединят усилия и ще обменят добри практики при идентифициране на подходящи терени за изграждане и развитие на индустриални зони, ще си сътрудничат при развитие на социално-образователна инфраструктура, при възможност ще осъществяват съвместни проекти в областта на енергетиката, ВиК, в областта на „зелена“ енергия, ще участват в съвместни инициативи по темите: високи технологии, развитие на технологични паркове, инкубатор и изграждане на акселератор, въглеродно неутрални и индустриални паркове.

Меморандумът не създава финансови ангажименти за Община Бургас. Въпросите, възникнали в резултат от прилагането на сътрудничеството, ще се определят в отделни споразумения, след решение на общинските съвети. Ангажиментите на Община Бургас са да осигури експерти, които да работят по подготовка на проектите, да подготвят информация и презентации за съвместно представяне на икономически форуми, както и да предоставят своевременно информация за региона при наличие на инвестиционен интерес.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай