Кметът Николов: Бъдете активни за европарите

Община Бургас и нейните партньори в Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено обявяват, че е отворен прием по 2 процедури за финансово подпомагане

Кметът Николов: Бъдете активни за европарите | StandartNews.com

 

 

Община Бургас и нейните партньори в Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено обявяват, че е отворен прием по 2 процедури за финансово подпомагане.

"Европейският съюз помага на знаещите и можещите, така че бъдете активни и кандидатствайте с качествено подготвени проекти. В този труден момент имаме нужда от такива свежи пари, които да се влеят в местната икономика. Ако имате нужда от напътствия, не се колебайте да потърсите колегите от МИРГ Бургас - Камено", призова кметът Димитър Николов.

 

Ето кои са двете отворени процедури:

 

1. BG14MFOP001-4.043 "ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД" ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ "БУРГАС - КАМЕНО"

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход"

 

Безвъзмездната финансова помощ по тази процедура се предоставя на предприятията в сектор "Рибарство" с цел да се подпомогнат нови форми на доход на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, създаване на нови работни места и създаване на нови предприятия в сектора.

Минимален размер на БФП за 1 проект: 9 779,15 лева

Максимален размер на БФП за 1 проект: 146 687 лева

Краен срок за подаване на проектни предложения  - 17:00 часа на 10.08.2020 г.

Пълния пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук:

http://flag-burgas.org/startira-priem-po-protsedura-chrez-podbor-na-proekti-%e2%84%96-bg14mfop001-4-043-diversifikatsia-i-novi-formi-na-dohod-ot-strategiata-za-vomr-na-mirg-burgas-kameno/

 И тук:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4408

 

2. BG14MFOP001-4.044 "НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ" ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ "БУРГАС - КАМЕНО"

Мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури"

 

Безвъзмездната финансова помощ по тази процедура се предоставя на предприятия в сектор "Рибарство" с цел да се насърчи предприемачеството в сектора на аквакултурите на територията на МИРГ "Бургас - Камено" чрез подпомагане създаването на предприятия от нови производители на аквакултури и създаване на нови работни места.

Минимален размер на БФП за 1 проект: 19 558,30 лева

Максимален размер на БФП за 1 проект: 195 583 лева

Краен срок за подаване на проектни предложения - 17:00 часа на 10.08.2020 г.

Пълния пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук:

 http://flag-burgas.org/startira-priem-po-protsedura-chrez-podbor-na-proekti-%e2%84%96-bg14mfop001-4-044-nasarchavane-na-novi-proizvoditeli-na-akvakulturi-razvivashti-ustoychivi-akvakulturi-ot-strategia-za/

И тук:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4411

 

Още през миналата година Община Бургас и нейните партньори в Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено защитиха над 3 милиона лева по Програмата за морско дело и рибарство. Но парите няма да се влеят в местната икономика, ако за тях не бъдат подготвени качествени проекти, които да се управляват добре. За тях се кандидатства по шест мерки. Преди това в продължение на години Бургас беше дискриминиран и не беше допустим бенефициент по рибарската програма. По настояване на кмета Димитър Николов това положение се промени.

МИРГ Бургас-Камено е сдружение с нестопанска цел в обществена полза и обхваща следната територия: ж.к. "Меден рудник", кв. "Крайморие", кв. "Акациите", рибарското селище Ченгене скеле, с. Маринка, с. Димчево, с. Извор, с. Твърдица, както и всички населени места в община Камено. Целта на програмата с шест мерки е да се повиши конкурентоспособността на местния бизнес в рибарския сектор, създаване на нови работни места и грижа за природните ресурси на Бургас.

При оценяването на подадените проекти най-много точки носи критерият нови работни места. Кандидатстващите фирми или НПО трябва задължително да са регистрирани в Бургас или Камено, а не, примерно, в Созопол и Царево.

 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай