Одобриха Регионалната програма за заетост на област Враца

Откриват нови 121 работни места

Одобриха Регионалната програма за заетост на област Враца | StandartNews.com

На свое неприсъствено заседание, членовете на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобриха Регионалната програма за заетост на област Враца за 2020 г. Със средства в размер на 370 658 лв., Регионалната програма осигурява 121 нови работни места.

Програмата за заетост на област Враца е разработена съгласно постъпилите предложения от страна на общините от областта и от Областна администрация – Враца и при прилагане на одобрената от комисията методика, включваща критерии със съответната тежест за оценката на подадените предложения - средногодишно равнище на безработица през предходната година в съответната община, средногодишен брой на регистрираните безработни през предходната година, както и потребностите на работодателите от работна сила през предходната година.

Целта е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата, повишаване качеството на работната сила и възможност за трудова и социална интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда и стимулиране на социалната им активност. Целевите групи, включени програмата са безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50-годишна възраст, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности в това число безработни с ниско образование, хора с увреждания, продължително безработни лица, лица извън работната сила, но желаещи да работят.

Дейностите в проектните предложения са насочени към поддържане и опазване на общинска и държавна собственост, комунално-битово обслужване, почистване на речни корита, ремонт и поддръжка на общинска пътна и улична мрежа благоустройство на населените места.

Заетостта по програмите е в рамките на не повече от 4 месеца.

Предстои Регионална програма за заетост на област Враца за 2020 г. да бъде утвърдена от Министерство на труда и социалната политика и да стартира през месец август.

 

 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай