Община Шумен предоставя 25 различни социални услуги на 3500 души

Заделен е и значителен ресурс от собствени средства за подпомагане на максимален брой хора, които се нуждаят от подкрепа

Община Шумен предоставя 25 различни социални услуги на 3500 души | StandartNews.com

Грижа за най-уязвимите

В тежки времена грижата за най-уязвимите групи – децата, хората с увреждания, възрастните и трайно безработните е мерило за едно обществото. Община Шумен предоставя 25 различни социални услуги на 3500 души. Изпълнението на тези дейности се финансира с близо 12 млн. лева по европейски и национални програми, по които общината кандидатства. Заделен е и значителен ресурс от собствени средства за подпомагане на максимален брой хора, които се нуждаят от подкрепа.

Домашен социален патронаж

320 трудноподвижни и самотни възрастни и хора с увреждания от града и населените места в общината получават топла храна до домовете си срещу минимална месечна такса, като дейността се финансира изцяло от местния бюджет. Преди година и половина кухнята на домашния патронаж беше преместена в обновена и пригодена за целта сграда. Със средства на общината и с дарение от фирма „Алкомет“ помещението беше оборудвано с изцяло ново кухненско обзавеждане, което улеснява работата на персонала и подобрява качеството на приготвяната храна. Тя се доставя в индивидуални за всеки потребител съдове до входната врата на жилището, а когато лицето е неподвижно – и до помещението, което то обитава. Още 110 крайно нуждаещи се получават безплатна храна от обществената трапезария, която също е ремонтирана с общински средства. Над 700 души ще продължат да получават топъл обяд по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Дневен център за подкрепа на хора с увреждания и техните семейства ще отвори врати до дни

Финансирането на центъра е на стойност 915 365.39 лв. и е осигурено по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Общинско помещение от 140 кв. м. на 1 етаж в жилищен блок на бул. „Мадара“ №15 е основно ремонтирано и оборудвано за дейността на центъра. Мястото е избрано заради лесния достъп за хората с увреждания, както и заради изградената инфраструктура в района. Предвидено е услугата да се предлага за 12 месеца, след което ще се търсят възможности за удължаване. Центърът е с капацитет 30 места. Екипът от 18 здравни и социални работници ще осигурява дневни, полудневни и почасови услуги – грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, които се грижат за лица с увреждания. Ще се предоставят и мобилни услуги по домовете.

Общински жилища за хора от уязвимите групи

Готова е сградата със социални жилища в кв. „Тракия“. В нея има 51 апартамента от 51 до 56 квадрата, разположени в две огледално еднакви пететажни секции. От южната страна на блока е обособен вход и е изградено жилище с всички удобства за достъпност за хора в неравностойно положение. Стаите и сервизните помещения са обзаведени с мебели и бяла техника и вече очакват своите обитатели.

Блокът е построен с европейски средства. Общата стойност на проекта е 2,910 млн. лв., от които 43 000 лв. са инвестирани от общината. През последните няколко години в Шумен по ОП „Региони в растеж“ са реализирани мащабни проекти за общо 23 млн. лв. С тях основно са обновени 4 училища, пет обекта от градската инфраструктура, а с изграждането на социалните жилища е изпълнен и последният проект по програмата.

Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“

Сградата на старческия дом в Шумен е завършена в края на 2019 година с отпуснатите от държавата 1 500 000 лева и разполага с много добри условия за потребителите. Три двуетажни самостоятелни в архитектурно отношение сгради са свързани помежду си с топли връзки. Осигурен е достъп за трудно подвижни лица и хора с инвалидни колички чрез подстъп, асансьори и стълбищни платформи. Отоплението е с локална инсталация на природен газ. Обособени са помещения за арт терапия и социална работа, клубове по интереси, библиотека с читалня, зала за рехабилитация, салон за лечебна физкултура и гимнастика, танци.

50 квалифицирани специалисти се грижат за възрастните хора в Дома. Дворното пространство е адаптирано за нуждите на потребителите с красиви тревни площи, цветни лехи, беседка, маси, пейки за отдих и чешми на открито.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай