Областна администрация Варна успешно завършва проект „LAND – SEA“

Проектът допринася за справянето с проблемите на политиките за управление в крайбрежните зони. Акцент е опазването на екосистемата и нейното устойчиво ползване

Областна администрация Варна успешно завършва проект „LAND – SEA“ | StandartNews.com

Проект „Земя – море - Устойчивост на системата земя-море за стратегии за екотуризъм“ (Land – Sea - Sustainability of the land-sea system for eco-tourism strategies) допринася за справянето с проблемите на политиките за управление в крайбрежните зони, като специално разглежда опазването на екосистемата и нейното устойчиво ползване за очакваното обществено – икономическо развитие, свързано със стратегиите за екотуризъм. Проектът стартира януари 2017 година и предстои да бъде успешно завършен в края на тази година.

Основната цел на проекта е да подпомага ефективни и ефикасни процеси на регионално управление, за да повиши и насърчи създаването на институционални компетентности и умения за разработването на устойчива крайбрежна система, способна да опазва естествените местообитания и според контекста да подпомага развитието на регионални стратегии за екотуризъм.

Тези цели обединиха държавни местни власти и заинтересовани страни от различни региони в Европа, които взеха участие в междурегионални обучения, базирани на обмяна на опит и знания, които се осъществиха в периода 2017 г. – 2019 г. Партньорите по проекта посетиха последователно област Молизе, Италия; област Варна, България; град Хамбург, Германия; област Каталония, Испания, като придобиха ценни умения и обмениха опит и добри практики с представители на домакинстващите региони и местни заинтересовани страни.

В резултат на положените усилия и наученото от останалите партньори всеки от гореизброените региони предприе дейности за създаването и приемането на Планове за действие, като по този начин се реализира първият етап от развитието на проект „Земя – Море“. Той завърши успешно в края на 2019 г. със създаването и одобряването на четири Плана за действие. В тях всеки от партньорите описа действията, които възнамерява да извърши през втората фаза на проекта 2020 г. – 2021 г., като беше изготвен точен времеви график за периода, през който ще се извършат плануваните задачи. Също така се посочиха източниците на финансиране, както и заинтересованите страни отговорни за изпълнението на конкретните дейности.

Втора фаза стартира по план, като всеки от партньорите започна с активирането и мотивацията на заинтересованите страни, отговорни за изпълнението на поетите ангажименти съгласно Плановете за действие. Ролята на партньорите по проекта в тази фаза е да осъществяват мониторинг и да напътстват заинтересованите страни при изпълнение на дейностите. Гладкото стартиране на изпълнението на Плановете за действие беше нарушено от тепърва настъпващата пандемия от COVID – 19, която причини здравна и социална криза и наложи спирането на повечето от планираните ангажименти. Също така при част от партньорите пандемията наложи промяна на Плановете за действие поради отпадане на необходимостта на някои от плануваните дейности. Наложи се да се прави преработка на част от Плановете за действие с различни дейности и срокове и за кратко време да се свърши голяма по обем работа. За щастие всички партньори участващи в проект „Земя – Море“ успяха да се справят с предизвикателствата и забавянето в изпълнението да бъде наваксано, така че да не се отрази генерално за приключването на проекта.

След всички гореизброени премеждия, през които трябваше да преминат партньорите по проект „Земя – Море“, сега им остава да извършат няколко последни дейности по поетите ангажименти, за да могат на 31 декември 2021 г. да се поздравят с успешно приключване на проекта.

Първото събитие се състоя на 16 ноември 2021 г., като във виртуална среща съвещава Управителният комитет на проекта, в който вземат участие представители на всички партньори по проекта. Темата на срещата беше подготовката и уточняването на последни детайли за публична „Финална конференция на високо ниво по проект „Земя – Море“. Срещата ще се проведе на 25 ноември 2021 г. Темата на събитието е „Екотуризмът като двигател на социално-икономическото развитие. Поуките от стратегиите и перспективите”. Поради наложените мерки и въведените ограничения за справяне с пандемията от COVID - 19, срещата ще се проведе онлайн. На събитието ще присъстват представители на всички партньори по проекта "Земя - Море" от Италия, Испания, Германия и България. Дневният ред на събитието предвижда представяне и обсъждане на изпълнението на Плана за действие на регион Молизе, град Хамбург, област Каталония, област Варна, както и цялостното участие на заинтересованите страни от всички региони в проект „Земя – Море“.

Областна администрация Варна също се подготвя активно на местно ниво за горепосоченото събитие, като проведе среща на заинтересованите страни на която бяха обсъдени детайли по представянето на изпълнението на дейностите през последните две години. Също така важна част от срещата беше определянето на представители на заинтересованите страни, които да вземат участие от българска страна във финалната конференция.

Една от последните дейности, които ще се случат по проект „Земя – Море“ е провеждането на онлайн среща на Управителният комитет, която ще се състои на 9 декември 2021 г. на нея ще бъдат обсъдени текущи проблеми, както и ще бъдат дадени насоки за изготвянето на окончателният отчет за приключването на проекта.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай