Национален конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора

Трети национален конкурс за млади джаз изпълнители тази събота в Стара Загора

Национален конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора | StandartNews.com

На 19 юни Стара Загора ще бъде домакин натретия Национален конкурс за младиджаз изпълнители Стара Загора 2021. Тойще се проведе в залата на Регионалнабиблиотека „Захарий Княжески“ сначален час 11.30 часа.Форумът събира над 40 млади музикалниталанти от Стара Загора, София,Панагюрище, Бургас, Варна. Ямбол,Пловдив и др. Участниците се състезаватв три възрастови групи и три категории-вокалисти, инструменталисти и джазформации.И тази година в състава на журитотрадиционно присъстват изтъкнатибългарски джаз музиканти,преподаватели във висши музикалниучебни заведения по дисциплината Поп иджаз изпълнителско изкуство, както итворци от българската джазова сцена.Наградите на победителите ще бъдатвръчени на гала концерт в събота 19.00часа, на открита сцена пред сградата наОбщина Стара Загора. (В случай нанеподходящи метеорологични условиягала концертът ще се проведе в залатана Регионална библиотека „ЗахарийКняжески“).Инициатор и организатор на конкурса еНационалното училище за музикални исценични изкуства „Христина Морфова“в Стара Загора, с подкрепата на ОбщинаСтара Загора и Министерството накултурата. Тази година Министерство накултурата отново осигурява тристипендии на отличените във вторавъзрастова група.Инициативата за провеждането наконкурса е свързана и с популяризиранена джазовото изкуство.Входът за събитието за преподаватели,родители и придружители по време наконкурсната програма е свободен.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай