Много интересна премиера на 29 септември в писателската къща

Стихосбирката "Ти", която съдържа поезия от поетесата Елка Василева-Ебори и от поета Матей Марков-Ебори

Много интересна премиера на 29 септември в писателската къща | StandartNews.com

Много интересна премиера предстои на 29септември, от 18 ч., в двора написателската къща:на стихосбирката "Ти", която съдържапоезия от поетесата ЕлкаВасилева-Ебори и от поета МатейМарков-Ебори.Думи на редактора Ваньо Вълчев:"С колко голям емоционален заряд можеда бъде заредено обикновенотоместоимение ТИ?И как това ТИ може да се превърне в нещодруго, значително и съдбовно?ТИ са озаглавили общата си стихосбиркаЕлка Василева-Ебори и МатейМарков-Ебори.Прочиташ двете й части и си спомняшвеликолепните епистолярни романи отвремето на Романтизма.Всяко стихотворение на единия сякаш еотзвук на поетичната изповед на другия,двамата разкриват чувствата си красивои откровено, развълнувано и спокойно,неистово и приглушено.От стихотворенията струи една,понякога спонтанна, понякога спокойноосмислена любов,силата на чувствата и разстоянието въввремето водят до различни нюанси наедно и същовъзраждащо усещане на взаимност ивзаимно проникване, на сливане, коетоправи местоимението ТИ многозначимо.И равнозначно на НИЕ! Равнозначно насъзвучие, хармония и мъдрост начувствата!"Заповядайте!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай