МБАЛ – Девин вече е база за обучение на медицински сестри и студенти по медицина

Лечебното заведение изчисти всичките си финансови задължения към кредиторите си

МБАЛ – Девин вече е база за обучение на медицински сестри и студенти по медицина | StandartNews.com

„Многопрофилна болница за активно лечение Девин“ ЕАД вече е  база за клинично, практическо обучение на медицински сестри, студенти по медицина, както и на следдипломно обучение за придобиване на специалност за някои от клиничните направления, по  които осъществява дейност лечебното заведение, информира кметът на общината Здравко Иванов. 

Това става факт благодарение на получената положителна оценка от  Акредитационния съвет на Министерството на здравеопазването от 18 януари т.г., уточнява изпълнителният директор на лечебното заведение Радка Грозданова. 

Предстои подписването на  договори с медицински  университети за съвместна дейност, като с някои вече са проведени предварителни разговори и е постигнато споразумение.

„Надявам се, че това е начинът да решим едни от наболелите кадрови проблеми в системата на здравеопазването, предоставяйки възможност за обучение на медицински кадри, които в последствие да постъпят и на работа в болницата“, добави градоначалникът на Девин. 

Същевременно става ясно, че МБАЛ – Девин е  приключила най- успешната си  финансова година, след повторното й отваряне в началото на 2014 г. Лечебното заведение е погасило всичките си задължения към своите кредитори. Благодарение на действията на община Девин през изминалата година, капиталът на лечебното заведение е увеличен с общо 1 580 000 лв. Така болницата преодолява декапитализацията и приключва годината  с положителна капиталова структура  в размер на 718 000 лв., при отрицателна такава в размер на 1 081000 лв. в началото на 2014 г.

Добрата финансова политика позволява и от началото на м. август 2022 г. да се  повишат и възнагражденията на персонала по колективното договаряне в здравеопазването, като основните заплати на медицинските сестри в болницата  са 1500 лв., а най-ниската основна работна заплата за лекар е 2000 лв.

„Сега спокойно може да кажем, че МБАЛ -Девин приключва най-важният етап! Етапът на съживяване и връщане на болницата на заслуженото й място на картата на здравеопазването в страната ни“, с гордост заявява Грозданова.

Тя припомня, че в лечебното заведение има постъпили млади лекари, като единият от тях в края на 2022 г. успешно защитил специалност по Нервни болести и друг   специализира Кардиология. 

„Ръководството на болницата и общината работят и по придобиване на съвременна и качествена  медицинска апаратура. В това отношение в последните години се направи не малко в МБАЛ-Девин. Беше доставена медицинска апаратура с европейски средства, която допринесе за подобряване на диагностичния процес“, добавя още изпълнителният директор. 

На този етап тече процедура по закона за обществените поръчки за закупуване на компютърен томограф, като до средата на месец февруари, трябва да бъде избран изпълнител и подписан договора за доставка.

Очаква се и  приключване на основният ремонт на Детско отделение, който се извършва със средства на община Девин, Министерство на здравеопазването и дарения.

„Вярвам, че за МБАЛ - Девин трудностите останаха в миналото и предстоят хубави дни,  за надграждане и развитие“, обнадеждена допълни Грозданова.

Тя припомня и пътя изминат от лечебното заведение, което повторно отвори врати  през 2014 г.

„Тогава болницата имаше  задължения в размер на 1 759 000 лв. и натрупани загуби до тогава от 1 206 000 лв. Всички задължения бяха съдебно признати с влезнали в сила  съдебни решения, т.е. тези задължения бяха допълнително обременени със значителни по размер суми за лихви, които се увеличаваха ежедневно и утежняваха още повече ситуацията“. 

Благодарение на разбирането на голяма част от кредиторите, които оценяваха значението на болницата за този регион и проявиха голямо търпение, като се съгласяваха и подписваха споразумения за разсрочване на вземанията си във времето, болницата успя да осъществява, макар и трудно дейността си . Голяма помощ оказаха и много от кредиторите с факта, че опростиха напълно или частично присъдените им законови суми за лихви“, добавя Грозданова.

Значителна помощ оказва държавата  в края на 2021 г., с предоставените средства в размер на 700 000 лв.

„Приключилата 2022 г. слага успешен край във финансово отношение на един тежък и труден период. Болницата вече е  с положителен финансов резултат и такава  капиталова структура, няма както просрочени, така и текущи задължения“, изтъква още изпълнителният директор. 

Грозданова е категорична, че за постигането на тези положителни резултати на лечебното заведение в Девин е допринесло добрата екипна работа на ръководството на МБАЛ – Девин и ръководството на Община Девин. 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай