Казанлък с невиждана иновация за контрол на минералната вода

С въвеждането на санитарно-охранителните зони се затваря цикълът по опазване и стопанисване на природното богатство на територията на общината

Казанлък с невиждана иновация за контрол на минералната вода | StandartNews.com

Още през 2021 година Община Казанлък предприе стъпки в посока на опазване и стопанисване на минерлната вода на територията на общината, предвид силно лечебните свойства на това природно богатство. Първоначално бе изготвен проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на шест санитарно-охранителни зони (СЗО) на находище на минерална вода в село Овощник. Бе направена характеристика на подземните водни тела в района на находището, като на всяко от тях ще бъде монтирана СОТ система. Всяка санитарно-охранителна зона на територията на село Овощник е обозначена с ограда, входна врата и информационна табела.

Предстои утвърждаване на плана за санитарно-охранителните зони от „Басейнова дирекция“ – Пловдив, което ще даде възможност за контрол върху достъпа до находищата на минерална вода и тяхното по-качествено ползване и опазване.

Още в края на 2020 година Кметът Галина Стоянова и нейният екип предприеха действия за предотвратяване на загубите на минерална вода чрез внедряване на иновативно решение за „Интернет на нещата“ от А1. „Да превърнем Казанлък в динамично развиваща се община, която съчетава устойчивото развитие на индустрията и туризма винаги е било сред нашите приоритети.“, коментира Кметът Галина Стоянова.

„Чрез въвеждането на модерни, технологични решения като системата на мониторинг и дистанционно измерване на минералната вода, ще постигнем максимална ефективност в полза на обществото.“, посочи тя. Комплексната система осигурява денонощно проследяване и контрол в реално време на употребата на безценната течност в общината от водоизточника до крайния потребител.

По този начин Община Казанлък стана първата в страната, която осигури по дигитален път 24-часово проследяване на минералната вода.

С въвеждането на санитарно-охранителните зони се затваря цикълът по опазване и стопанисване на природното богатство на територията на общината.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай