Иванка Сотирова бе избрана за омбудсман за община Стара Загора

На свое извънредно заседание Общинският съвет в Стара Загора избра нов обществен посредник

Иванка Сотирова бе избрана за омбудсман за община Стара Загора | StandartNews.com

На свое извънредно заседание Общинският съвет в Стара Загора избра нов обществен посредник. С 34 гласа бе подкрепена кандидатурата на Иванка Сотирова. Вотът бе таен, а общо в гласуването се включиха 43 от старейшините. Другите двама, които бяха допуснати до крайната фаза на конкурса, бяха Георги Туртуриков и Анелия Калчева.

Общо три точки включи дневният ред на заседанието, провело се на основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Съветниците подкрепиха с пълно мнозинство Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора. В тази връзка, ОбС подкрепя разчетите на приходите и разходите по общинския бюджет до официалното му приемане.

Съветниците освободиха частично от заплащане на местни такси ползвателите на общински терени за разполагане на маси за консумация за срок от 9 месеца, считано от 1 април 2023 г. Определеният съответен размер на таксата по 22, ал. 4, т. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, за периода ще бъде в размер на 50 на сто.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай