Десетокласници от цялата страна могат да учат в Бургас за програмисти, кандидатства се от 5 октомври

За това обучение могат да кандидатстват ученици от всички области на страната, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“

Десетокласници от цялата страна могат да учат в Бургас за програмисти, кандидатства се от 5 октомври | StandartNews.com

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" – Бургас обявява началото на новия учебен цикъл по Национална програма "Обучение за IT кариера", модул 1:

* Десетокласници от всяка специалност/профил (без тези, обучаващи се по код на професионално направление 481 - Компютърни науки), могат да кандидатстват за обучение по професия "Приложен програмист" към Националната програма "Обучение за IT кариера";

* Срокът за регистрацията на кандидатите е до 9 октомври 2022 г. на адрес: https://forms.gle/caGqDfZWXt3nAhxB6;

* Сформирането на групите от ученици ще става след входящ тест за допускане на регистрираните кандидати. Той ще се проведе на 16.10.2022. Системата ще е отворена от 10:00 до 16:00 часа, а тестът трябва да се направи в рамките на 1 астрономически час;

* За това обучение могат да кандидатстват ученици от всички области на страната, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“ (481);

* Обучението ще е в 5 училища - центрове към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец и Технически университет - София, Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет - София, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ в Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“, към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас;

* Обучението е безплатно. На всеки одобрен ученик от по-далечно място ще се поемат разходите за път, храна и нощувка;

* Обучението ще е по нови учебни планове и програми, съобразени с научните достижения в областта на информационните технологии и потребностите на ИТ бизнеса. Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя;

* Обучението е със срок от три години, като всички завършили и успешно положили държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, ще получат Свидетелство за професионалната квалификация "Приложен програмист".

Партньори на Министерството на образованието и науката по програмата са БАСКОМ - Българска асоциация на софтуерните компании, БАИТ - Българска асоциация за информационни технологии, ИКТ Клъстер - Клъстер информационни и комуникационни технологии и компании от бранша, и Българската аутсорсинг асоциация.За повече информация: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай