Събота,

ОБЯВЛЕНИЕ

От: “Безконтактни мултиплексорни вериги“ -
ОБЯВЛЕНИЕ
A
A
A

“Безконтактни мултиплексорни вериги“ /БМВ/ ЕООД, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 101, на основание чл. 14, ал. 1 и чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/

ОБЯВЯВА

Процедура за провеждане на конкурс с предмет „Избор на застраховател за предоставяне на застрахователни услуги – застраховка „Трудова злополука на служители”.

Конкурсът ще се проведе на 24.02.2020 г. в офиса на БМВ ЕООД, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 101.

Документацията може да бъде свалена от сайта на дружеството, секция „Профил на купувача“, на адрес www.bmv-eood.bg.

Място и срок за представяне на офертите - в офиса на БМВ ЕООД в гр. София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 101, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:00 часа до 21.02.2020 г. – 16:00 часа, включително, или по пощата.

За справки: тел. 02/931 60 75.


Всички новини от категория Малки обяви.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com