"Топлофикация Перник" подкрепя зелената идея чрез инвестиции в екологични проекти

Директорът на дружеството изрази надежда, че след няколко месеца страната ни ще има стабилно правителство, защото това е важно за бизнеса

"Топлофикация Перник" подкрепя зелената идея чрез инвестиции в екологични проекти | StandartNews.com

"Топлофикация Перник" е централа, която произвежда и извършва пренос на топлинна и електрическа енергия за нуждите на промишлеността и битовия сектор на гр. Перник. Дружеството има около 20 000 клиенти. С въвеждането в експлоатация на 3 нови когенератора, работещи на природен газ, предприятието ще продължи да осигурява екологично, надеждно и сигурно отопление. Сумарната номинална топлинна мощност на новите съоръжения е до 19,5 МВ, а електрическата - 21,7 МВ." каза инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на "Топлофикация Перник". По думите му енергийният преход и усилията на топлофикационното дружество да намали въглеродния си отпечатък са голямо предизвикателство, но въпреки това той увери, че ще продължават и занапред да работят по редица проекти в тази насока.

Изпълнителният директор посочи, че инвестицията в производство на енергия от природен газ се очаква са бъде реализирана още през 2022 г. Той обясни, че за разполагане на съоръженията е била изградена площадка, уточнявайки, че когенерационните мощности са монтирани в ново хале и вече са обособени спомагателни трасета за вода, пара, газ и др. По думите му планираният разход на газ е 4500 нормални куб.м/час за трите когенерационни единици. Инж. Стойнев подчерта, че няма да се емитират никакви прахови частици и серен диоксид.

През годините в "Топлофикация Перник" успешно са били реализирани още редица проекти за осигуряване на ефективно, надеждно и екологично отопление за клиентите. Един от тях е внедряването на собствено разработени технологични платформи, които автоматизират дейностите по разпределение на топлинна енергия, управление на човешките ресурси, визуализация и анализ на параметрите на съоръженията. По думите на инж. Стойнев сред предимствата на собствените разработки са възможността за създаване на напълно приспособяем софтуер спрямо нуждите, потребителите и особеностите на дружеството.

През 2019 година инж. Стойнев напомни, че са оповестили инвестиционното си намерение за използване на биомаса в горивния микс. По думите му в случай, че бъде получено разрешение, биогоривото ще замени до 70% от въглищата и ще се съхранява  на специално обособена територия от 14дка. Той уточни, че ще се използват суровини от зърнопроизводството и с растителен произход. Директорът заяви, че за да се осъществи проектът, се планира инвестиция в изграждане на специални тръбопроводи, по които ще се движи биогоривото. „Ще се закупят горелки за котлите, машини за дробене на биомаса, ще се инвестират значителни средства и в оформяне на площадките и създаване на системи за пневмотранспорт.“, допълни директорът на топлофикацията в Перник.

Инж. Чавдар Стойнев разказа още, че са разработили инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия, работеща с основно гориво биогаз. Предвиденият капацитет на инсталацията е 6 Мвт електрическа енергия и 3,15 Мвтч топлинна енергия. Съоръжението ще бъде разположено на площадката на „Топлофикация Перник“, където е осигурена необходимата инфраструктура в т.ч. водозахранване, електроснабдяване и вътрешни пътища. Отделно е предвидено да бъде изграден и склад за суровината, включваща раздробени царевични стебла и друга биомаса с капацитет, който да обезпечи едногодишна експлоатация на инсталацията.

Директорът на „Топлофикация Перник“ посочи, че в тяхното предприятие са си поставят за цел да намалят въглеродния отпечатък и занапред да произвеждат топлинна енергия изцяло от природен газ и биогорива. Според инж. Стойнев енергийният преход ще даде възможност да бъдат още по-конкурентни, но за целта "Топлофикация Перник" трябва да бъде модернизирана и да осъществи  своята трансформация. Той увери, че ще продължават да работят за реализирането на зелените цели на Европейския съюз. По думите му инoвaтивнитe peшeния нa предприятието дoпpинacят зa пo-бeзoпacни, пo-чиcти и пo-ycтoйчиви услуги.

Инж. Стойнев открои енергийния преход като средносрочно предизвикателство. Той уточни, че пред страната ни има още няколко сериозни предизвикателствата като Covid-19, негативните ефекти от войната в Украйна и политическата стабилност в България. Директорът на "Топлофикация Перник" подчерта, че въпреки трудностите, пред които са изправени, те ще направят всичко възможно по план-график да приключат с вече започнатите инвестиции в нисковъглеродно производство на енергия и да продължат с реализирането на нови.  

Директорът на дружеството изрази надежда, че след няколко месеца страната ни ще има стабилно правителство, защото това е важно за бизнеса. Също така сподели, че отоплителният сезон наближава и трябва да се направи всичко възможно да се осигури необходимото количество гориво и то на цена, достъпна за предприятията. Инж. Чавдар Стойнев подчерта, че в момента топлофикационните дружества се намират в трудно положение заради енергийната криза в световен мащаб. Конкретно за "Топлофикация Перник", изпълнителният директор сподели, че само за изминалата година централата имат натрупан огромен недовзет приход, който се равнява на няколко милиона лева.

Инж. Стойнев посочи, че предстоят доста тревожни месеци от гледна точна на енергийната сигурност и е необходимо да се предприемат бързи и адекватни мерки в полза както на клиентите, така и на предприятията.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай