Понеделник,

Оскъпяването в строителството е 25-30%, трябва адекватна индексация

От: Валери Роев -
454
Оскъпяването в строителството е 25-30%, трябва адекватна индексация
A
A
A
  • Не приемам браншът да се критикува "на едро", без да се помисли до какви имиджови щети води това
  • Предлагаме ин хаус процедурите да бъдат с определен таван, казва инж. Илиян Терзиев, председател на Камарата на строителите в специално интервю за в. "Стандарт"

 

Обществените поръчки са застрашени - има търгове, на които не се явява нито един кандидат

Балон с жилищата няма - цените продължават да растат, но е трудно да се прогнозира до кога

 Подготвяме мащабна програма за преквалификация на безработни в строители

 

-Инж. Терзиев, професионалните организации от архитектурно-строителния бранш обявихте обща позиция за промени в законодателството. Имахте ли вече срещи с новите управляващи, какво ще поискате от тях?

- Да, браншовите организации в строително-инвестиционния процес безпрецедентно сме обединени и работим върху ново законодателство, което да подобри и улесни дейността ни без да се накърнява общественият интерес. Вече пишем строителен кодекс, който да замени остарелия и многократно ремонтиран Закон за устройство на територията и свързаните с него нормативни актове. Законодателството е изключително важна тема за бранша - още повече, че наскоро КСБ ротационно пое за половин година председателството на Консултативния съвет. И сме концентрирани върху темата с целия си експертен потенциал.

Но в момента на първа линия за всички е темата с необходимостта от индексиране на договорите в строителството, сключени след провеждане на обществени поръчки. Заради безпрецедентното поскъпване на строителните материали по независещи от нас причини, стойността на продукта е значително повишена. Като добавим към това скока в цените на горивата, както и увеличените работни заплати в бранша, оскъпяването на крайния продукт е  от порядъка на 25-30 %. Затова ние алармирахме, че е необходима адекватна индексация на договорите с публични възложители - държавата или общините. Нещо повече - тя вече е закъсняла. Продължителната политическа нестабилност отложи във времето решаването на проблем, който в останалите европейски страни е намерил своя успешен финал. И сме удовлетворени от разбирането на ресорния ни вицепремиер и регионален министър Гроздан Караджов, който говори за справедлива индексация на договорите за строително-монтажни работи.

Нужни са спешни адекватни и съизмерими с посочения ръст мерки на властта. Застрашени от изпълнение са много обекти, включително по оперативните програми. Под заплаха са и новите обществени поръчки - вече има случаи да няма нито един кандидат на търг, защото цените са стари и никой не може да изпълни обекта на тази стойност. Така че под заплаха са и бъдещите обекти - включително амбициозната инвестиционна програма на правителството. Тя е добра, заделен е голям ресурс. Но дали е изпълнима?! Тези проблеми са и акцентът при разговорите ни с представителите на институциите, които досега сме водили и ще продължим да водим.

Предстои да видим в крайна сметка държавата какво решение ще вземе. Ако то не е удовлетворително и на практика не води до разрешаване на проблема - ако например индексацията реално не може да покрие дори инфлацията, то се обезмисля.

-НСИ обаче отчете рекорден брой пуснати в експлоатация жилищни сгради за последното тримесечие на миналата година. Очаквате ли пазарът на недвижими имоти да продължи да се развива с такива темпове?

- Много ви благодаря за това уточнение - важно е да го направим, за да разберат българските граждани същността на проблема. В жилищното строителство инвеститор не е държавата, а частни лица или компании. Т.е. при жилищата строителството не е по Закона за обществените поръчки и там става дума за два правни субекта, които предоговарят сключен конракт. Строителят алармира за скок в цените, инвеститорът решава с колко да актуализира, и вече като добави инфлацията и други промени, решава на каква стойност да продава жилищата на хората. В договорите с публични възложители нещата не стоят така. Там имаме сключен преди години договор на коренно различни цени, който вече строителят е в практическа невъзможност да изпълни. И започва да работи на загуба. Самият строител се превръща в инвеститор - но в държавни обекти. Към този момент, държавата или общината дори да разбира, че трябва да му плаща на по-високи цени, казва че не може да го направи законно - защото е нужна промяна в ЗОП. И така стигаме до нуждата от индексация.

-Напоследък често се чува думата "балон", когато се заговори за недвижими имоти. Според вас има ли действително вероятност цената на жилищата да падне?

- Според нас балон в цените на жилищата няма. Тенденцията на нарастване на цените е обективна. От една страна виждаме поскъпването на строителните материали, на енергоносителите и на труда, което директно се отразява на стойността на строителния продукт. От друга страна, инфлацията като световен процес и в България недвижимата собственост е "убежище" на свободните средства. Цените ще продължават да нарастват, но е трудно да се прогнозира докога. В крайна сметка пазарът ще постигне своя баланс.

- Още служебното правителство обяви, че се подготвят промени в Закона за обществените поръчки. Как се отнасяте към тях?

- Правителството е в правото си да предлага промени в законите, които съответстват на представата му за добро управление, след това те минават през гласуване в Народното събрание. Няма как да ги коментираме на този етап, защото няма официална информация за промени. След като бъдат обявени за обществено обсъждане, ще можем да вземем отношение. Но ние сме браншова организация и позициите ни са принципни. Имаме идеи какви промени са необходими в ЗОП и вече сме изразявали отношение пред представители на новата власт. Идеите ни са обвързани не само с необходимостта от индексация на договорите. Но и с други важни въпроси. Например за ин хауса предлагаме той да бъде ограничен до определен таван. Аргументът ни е, че при определени казуси е наложително възлагане по тази процедура. Друга наша идея е да се позволи неноминирани подизпълнители да извършват до 20% от общия обем на поръчката. Отговорността за изпълнението є се носи изцяло от изпълнителя, независимо от ползваните от него подизпълнители. Но така ще бъдат подпомогнати по-малките компании да участват в реализирането на обекти. Има още нещо много важно - да се предвиди механизъм за защита на изпълнителя при забава на отчуждителни процудури. Например възможност за прекратяване на договора и от страна на изпълнителя без да дължи обезщетение с предизвестие от 30 дни, ако отчуждителните процедури не са завършени от възложителя до две години от сключването на договора или ако до половин година възложителят не е осигурил достъп до строителната площадка или не е предоставил фронт за работа. Според нас е редно и при договори с предмет проектиране и/или строителство да се прилагат договорните условия на Международната федерация на инженерите консултанти (ФИДИК). Защото сега не са уредени справедливо и по ясен и безспорен начин отношенията между участниците в инвестиционния процес.

-Прави впечатление, че в последните години се повишават и изискванията на потребителите за качеството на строителството. Готов ли е за това браншът?

- Потребителите винаги са имали високи изисквания към качеството на строителството и това е нормално. Фирмите, които държим на доброто си име, работим така, че да ги удовлетворим. Огромното мнозинство от компании в бранша са сериозни и няма как да не се грижат за реномето си. Защото то е от изключителна важност в бизнеса. Иначе ставаш един ненадежден партньор, с който никой в бъдеще не иска да работи. За съжаление често се случва в публичното пространство да се говори без нужното познаване на материята, което води до уронване на престижа на целия бранш. Без да се помисли за имиджовите щети, които му се нанасят и последиците от това. Като председател на КСБ и като отговорен български строител аз не мога да приема това. Да, не казваме, че сме безгрешни - възможно е в някои обекти да има проблеми, които трябва да се отстраняват в гаранционните срокове. Но е абсолютно неприемливо да се говори "на едро" и така да се лепи петно върху целия бранш. Българските строители сме сред най-отговорните работодатели в България, даваме хляб на близо 200 000 души и техните семейства, плащаме данъци. Ние сме сериозни хора.

- Има ли недостиг на кадри в строителството, от какъвто проблем се оплакват в други браншове? Как виждате решаването му?

- Да, проблеми има, тъй като много голяма част от квалифицираните ни кадри работят в Европа. Покрай пандемията много се върнаха, но недостиг има. В Камарата на строителите в България отдавна сме създали модели за квалификация на заетите в бранша. От години инвестираме в повишаване на тяхната квалификация, в актуализиране на знанията и уменията им. И към момента през различни форми на обучение и квалификация са преминали над 20 000 заети в строителството. Отделно, сега работим по друга идея - търсим институционална подкрепа за наша мащабна програма за преквалификация на безработни в строители. Идейната ни концепция стъпва на три основни стълба - изграждане на тренировъчно-учебни бази за квалификация и преквалификация, създаване на междуинституционално звено за стратегическо планиране, както и разработване на модел за активно работодателско участие. Разговорите тепърва предстоят. През годините сме утвърдили добро сътрудничество с образователните и обучителните институции като сме работили по различни инициативи. Надяваме се и занапред да е така.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com