Минева: Мисията на ПроКредит е да насърчава “зелените” инвестиции

Оценяваме екологичния риск при всяко искане за финансиране, казва Камелия Минева

Минева: Мисията на ПроКредит е да насърчава “зелените” инвестиции | StandartNews.com

 

  • Даваме реален пример как в България може да има сгради с нулеви въглеродни емисии
  • Зелената сметка е за клиенти, които мислят за опазването на околната среда
  • Много преди пандемията ние наложихме изцяло дистанционно и онлайн обслужване
  • Работим по Европейски програми в подкрепа на малки и средни предприятия
  • Оценяваме екологичния риск при всяко искане за финансиране, казва Камелия Минева, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ПроКредит Банк в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Госпожо Минева, ПроКредит Банк е вече 20 години на пазара като пример за устойчиво развитие на банковия сектор в България. Работите усилено за насърчаване на "зеленото" финансиране за малките и средни предприятия. Какво трябва да знаят за това компаниите?

- Нашата мисия е да подпомагаме развитието на малките и средни предприятия, тъй като силно вярваме, че те са гръбнакът на нашата икономика. Като дългосрочен стратегически партньор на нашите клиенти, ние ги съветваме не само по финансови въпроси, но и по екологични и социални теми. ПроКредит е пионер в предлагането на кредити за енергийна ефективност, фотоволтаични инсталации, електромобили, управление на отпадъците, като към средата на тази година "зеленият" портфейл на банката достигна близо една трета от отпуснатите инвестиционни кредити. Вложили сме много усилия в насърчаването на инвестиции от този вид и по този начин сме натрупали незаменима експертиза и познания. От една страна е въпросът как ние вътрешно управляваме нашата дейност, защото няма как една банка с офисите и колите си да няма отпечатък върху околната среда, но от друга страна е въпросът кредити с каква цел отпускаме и кои са секторите, които подкрепяме.

Имаме специално разработен подход, при който правим оценка на социалния и екологичен риск на бизнес дейностите на нашите клиенти. Правим детайлен анализ и постоянен мониторинг на всички икономически дейности, които носят потенциален негативен ефект за околната среда. Оценяваме екологичния риск при всяко искане за финансиране и не подкрепяме тези, които носят риск или са свързани с дейности от изключващия ни списък. Като пример мога да посоча, че още от миналата година приложихме стратегия как ще кредитираме производителите на пластмаса и с фирми, които нямаха готовност да организират процесите си и да произвеждат изделия от рециклиран материал, се наложи да преустановим работа.

- ПроКредит Банк е първата банка в Европа, чиято сграда бе сертифицирана като изцяло въглеродно неутрална. Какви промени във връзка със Зеления преход в Европа предвижда още финансовата институция?

- Да, ние преминахме през този процес на сертифициране през 2020 г., но това е процес с доста стъпки и предизвикателства, който започнахме много отдавна - може да се каже дори още със строежа на сградата ни. За да стигнем до това сградата ни да бъде сертифицирана, инвестирахме не само в мерки за енергоспестяване, но и във фотоволтаична инсталация за производство на собствена енергия. Останалата част от електричеството, което използваме, закупуваме с гаранция за възобновяем произход, а за отопление започнахме да компенсираме въглеродните ни емисии. Гордеем се не само с това, че сградата ни консумира 50% по-малко енергия и вода в сравнение със сходна сграда на местния пазар, но и защото даваме реален пример как в България може да има сгради с нулеви въглеродни емисии.

Ние се стараем да насочваме клиентите ни да правят инвестиции в полза на околната среда още преди разговорите за Зеления преход. Продължаваме усилено да работим върху насърчаване на "зелените" инвестиции както на малките и средни фирми, така и на физическите лица, за да изпълним целта Европа да стане климатично неутрален континент. За да стане този преход в унисон между всички участници на пазара е съвсем нормално да се оформи рамка за сходно разбиране на критерии, процеси и отговорности, каквито се старае да направи Зеленият преход. Ние следваме развитието по темата, участваме в дискусии по темата и постепенно въвеждаме новите изисквания, които често са същите като това, което ние правим от години. Ето например, за да отговори България на целта новото строителство да е близко до въглеродно неутрално, трябва страната да приеме предписаната за целта директива, а пазарът ни като цяло трябва да бъде добре информиран за ползите от тези сгради. Ние участваме с нашия глас в подкрепа на тези действия при всеки възможен момент.

- Банката предлага уникални еко карти - създадени от царевица. Какво е посланието на продукта, какъв е плюсът от него и кои клиенти могат да се възползват?

- Зелената карта, която предлагаме, е направена от 82% разградим материал от биологичен произход, произведен от царевица. Интересното е, че когато изтече валидността на картата след 4 години, тя може да бъде компостирана и ще се разгради само за 6 месеца, като за сравнение, на една пластмасова карта са й необходими 400 години. Но тук искам да обърна внимание на нещо също така важно като самата картата, а именно сметката, към която се заявява тя. Тази сметка нарекохме Зелена заради възможностите, които предоставя на нашите клиенти. Средствата, които клиентите поддържат по тези сметки, изцяло се използват за финансиране на "зелени" проекти според високите критерии на Банката и с ясна и смислена цел. Зелената сметка е насочена именно към тези клиенти физически лица, които мислят за опазването на околната среда и ги е грижа за бъдещето.

- Ковид пандемията ускори дигитализацията на банковия сектор. Как се справихте с това предизвикателство?

- Да, заради Covid-19 пандемията, всички банки трябваше да осигурят безопасност и сигурност на своите клиенти, за да могат да извършват те всички свои банкови операции, включително и ежедневните си разплащания. В ПроКредит Банк процесът на дигитализация започна много години преди тази пандемия, като ние наложихме един нов модел на банково обслужване, изцяло дистанционно и онлайн обслужване на нашите клиенти. Това се случва освен чрез 24/7 зони за самообслужване, които предоставят пълен комфорт и свобода за клиентите, без да се съобразяват с работно време, когато трябва да извършат рутинни банкови операции, но и през интернет банкирането, което непрекъснато надграждаме с допълнителни функционалности, за да отговорим на изискванията на потребителите. Тук трябва да добавя и ролята на Контактния ни център, в който колегите консултират текущи и потенциални клиенти, за които считаме, че можем да работим допълнително с тях и да им предложим още услуги. Именно поради вече въведения начин на работа с нашите клиенти, в ПроКредит не ни се наложи да правим някакви допълнителни промени по време на тази предизвикателна ситуация през последните 2 години.

- Профилът на клиентите Ви е главно малки и средни предприятия. Какво сочи анализът на ПроКредит Банк - как те се справят в кризата в резултат на пандемията? Увеличават ли се кредитите, които вземат?

- В такава ситуация за нас като банка е важно да анализираме заедно с нашите клиенти тяхното положение и да вземем адекватни решения, които понякога са от жизненоважно значение за тяхното развитие. Банката предоставя финансиране по Европейски програми в подкрепа на малки и средни предприятия чрез оборотно и инвестиционно финансиране с цел преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19, като предоставя облекчени условия с минимум 50% по-малко обезпечение и преференциални лихви, така че нашите клиенти могат да се възползват от тях.

- Имате специално разработени продукти за финансиране на фотоволтаични инсталации за собствено производство (50 kW и 3 kW) както за бизнеса, така и за домакинствата. Как компаниите, от една страна и семействата, от друга, могат да се възползват?

- Всички сме свидетели как цената на електроенергията се повиши през последните месеци и колко несигурност води това след себе си. Затова, позовавайки се на нашия опит с вече изградени фотоволтаични инсталации на покривните пространства на наши офиси, ние  предлагаме както за бизнеса, така и за физически лица финансиране на проекти по изграждане на фотоволтаични инсталации за собствено потребление с мощност според нуждите на потребителите - 50 kW и 3 kW с батерия. Освен атрактивни условия по тези кредити, сме помислили и за обемната административна дейност по осъществяването на тези проекти, която е сведена до минимум чрез фирмата-изпълнител. Клиентите, които направят такава инвестиция, освен че си осигуряват независимост от електрическата мрежа, допринасят и за намаляване на своя въглеродния отпечатък върху околната среда. А за да се изпълни проектът, е необходимо клиентът само да кандидатства за продукта в банката и експертите ще се заемат с анализа и документацията. Разбира се, когато клиентът вече има разработен проект и избрана компания, можем да предоставим и директно финансиране за тяхната инвестиция.

- Банката като институция все повече става част от телефона на клиентите. Как се промени мисленето им през последните години, какво очакват клиентите Ви?

- Обслужването на клиентите изцяло онлайн ни дава възможност да предлагаме както много добри условия за банково обслужване, така и атрактивни лихви по спестовни сметки и депозити и, разбира се, за финансиране на смислени инвестиции. Осъзнаваме, че цената е важна, но това не е най-основното. Основното предимство на дигиталното обслужване е, че от откриването на сметката, през извършването на различни трансакции до подписването на договора за кредит, всичко се случва изцяло онлайн, което е изключително важно във времена на пандемия, в които живеем, пести време и създава изключителен комфорт за клиентите. Това се оценява високо от физическите лица, наши клиенти, които активно банкират и използват електронните канали на банката.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай