Fibank с нови продукти “Еко портфейл” и “Златен портфейл”

Първа инвестиционна банка предлага два нови продукта

Fibank с нови продукти “Еко портфейл” и “Златен портфейл” | StandartNews.com

Първа инвестиционна банка предлага два нови продукта, предназначени за физически лицаи бизнес клиенти - "Златен портфейл" и "Еко портфейл". Те предоставят възможносттта клиентите да получават допълнителна доходност на спестяванията си - преимущество, особено ценно във времената, в които се намираме в момента.

При "Златен портфейл" - Fibank изплаща на падеж пълния размер на предоставената от клиента сума по договора. Портфейлът от активи инвестира във финансови инструменти и до 10% в злато. Важно уточнение е, че доходността на продукта е обвързана с цената на златото. Валутата е в евро, като минималната сума е 50000 евро, а срокът 24 месеца. Няма праг на максимална сума, но клиентите е редно да предвидят, че няма да имат възможност да правят довнасяне в рамките на настоящия си договор или да прекратят договора предсрочно.

При повишаване на цената на златото с 10% и над 10% за периода на споразумението, на падежа на договора Първа инвестиционна банка изплаща главницата плюс доходност в размер на 1% за целия период върху сумата на договора. На практика няма риск от загуба на средства, тъй като при повишаване на цената на златото с по-малко от 10%, или при спад в цената на златото, или когато няма промяна за периода на договора, на падежа се изплаща размерът на предоставената сума. Допълнителен бонус е, че "Златен портфейл" няма такса за откриване.Сходни характеристики притежава и вторият нов продукт - "Еко портфейл". При него отново се изплаща на падеж най-малко пълния размер на предоставената от клиента сума по договора.

Този портфейл, за разлика от първия, инвестира в облигации, които са базирани на зелени проекти и/или такива, базирани на кредити за емисии парникови газове. Портфейлът от облигации е собственост на банката, а всеки нейн клиент, който открие такъв продукт, има възможност за получаване на доходност върху средствата си. Минималната сума отново е50 000 евро, а срокът 24 месеца. Доходността се изплаща ежегодно и е резултат от предоставената сума, умножена по 50% от доходността на портфейла на банката."Еко портфейл"е още едно доказателство за работата на Fibank в посока стимулиране на опазването на околната среда и намаляването на човешкия отпечатък. Друг иновативен продукт на Банката в тази сфера е фондът Sustainable Lady, част от програмата Smart Lady. Той е в подкрепа на иновативни зелени проекти на български жени предприемачи и е създаден съвместно с партньора на Първа инвестиционна банка - Mastercard.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай