Димитър Радев: Банковият ни пазар става все по-привлекателен

БНБ активира и изпълни антикризисен пакет в размер над 9 млрд. лева

Димитър Радев: Банковият ни пазар става все по-привлекателен | StandartNews.com
  • БНБ активира и изпълни антикризисен пакет в размер над 9 млрд. лева
  • Очакваме 2022 г. с надежда за постепенно подобряваща се, макари още неспокойна стопанска среда

ДИМИТЪР РАДЕВ, управител на БНБ, специално за СТАНДАРТ

Годината премина под знака на трудното възстановяване на икономиката в условията на продължаващата несигурност и рисковете, свързани с разпространението на Ковид 19. В тази среда банките в България продължаваха да функционират пълноценно и ефективно, което е видно от растежа на депозитите и кредитите и обективните показатели на сектора.Към днешна дата може да потвърдим, че банковата система е високоликвидна, капитализирана, печеливша и ползваща се с доверието на вложители и клиенти.

Добрите резултати днес обаче не биха били възможни без специалните усилия на самите банки и на нас като надзорници и регулатори. Когато преди вече почти две години посрещнахме необичайните изпитания, свързани с пандемията, бяха необходими бързи и амбициозни действия. БНБ беше една от първите централни банки, които още през март 2020 г. активирахме и впоследствие изцяло изпълнихме мащабен антикризисен пакет по отношение на банковия сектор, в размер над 9 млрд. лева.Нашите мерки тогава имаха три цели. Първо, допълнително укрепване на устойчивостта на банковия сектор чрез засилване на неговата капиталова и ликвидна позиция. Второ, поддържане на кредитната активност на банките по време на пандемията. Трето, временно облекчаване на дълговите плащания за бизнеса и домакинствата чрез частен мораториум, предложен от индустрията и впоследствие одобрен от БНБ.

Гореизброените цели бяха постигнати. Специално изтичането на срока на мораториума преди няколко месеца протече гладко. Въпреки изострянето на кредитния риск, общо положителната икономическа динамика благоприятства кредитополучателите и бяха избегнати сътресения в качеството на съвкупния кредитен портфейл в банковата система.В глобален план както банките, така и регулаторните и надзорните органи придобиха нови знания и опит в справянето с безпрецедентните предизвикателства на пандемията. Един от ясните изводи на този етап е свързан с необходимостта от продължаваща бдителност и консервативен подход към управлението на кредитния риск. Докато коронавирусът присъства в живота и икономиката, приоритетно ще продължаваме да следим за навременното признаване, адекватно оценяване и провизиране на кредитния риск от банките. Заедно с това БНБ ще поддържа в готовност системата по отношение на натрупване и реализация на потенциални рискове, чрез запазването на капиталовите резерви в системата посредством макропруденциалния инструментариум на капиталовите буфери.

С поглед напред, един от стратегическите аспекти в очакваната еволюция на българския банков сектор ще бъде консолидацията. Процесите на окрупняване на собствеността в банките в България се ускориха преди няколко години и получиха тласък на фона на прегледите на качеството на активите и стрес тестовете, извършени през 2016 г. и 2019 г. Днес, вече като част от Банковия съюз, перспективите на българския банков пазар стават все по-привлекателни от инвестиционна гледна точка, както показват последните консолидационни развития.Банковият сектор в България се справи с поредна година на много сериозни предизвикателства. Очакваме 2022 г. с надежда за постепенно подобряваща се, макар и още неспокойна стопанска среда, където банките ще запазят устойчивост и ще продължат да работят на високи обороти, с разумно управление на рисковете и в услуга на вложителите и всички клиенти.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай