Петък,

БНБ обяви банковите активи. Колко са?

От: СТАНДАРТ -
508
БНБ обяви банковите активи. Колко са?
A
A
A

Общата сума на балансовите активи на банковата система към 31 декември 2021 г. възлиза на 135.4 млрд. лв., с 2.8 млрд. лв. (2.1%) повече спрямо края на септември 2021 г. Това съобщи Българската народна банка /БНБ/.

През тримесечието намалява размерът на позицията кредити и аванси и делът й в структурата на активите се понижава от 60.5% до 58.2%. Увеличават се паричните салда в централни банки и паричните наличности, докато другите депозити на виждане намаляват. Делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане се повишава от 19.9% до 21.0%. Спрямо края на септември се увеличават дълговите ценни книжа и делът им нараства от 15.0% до 16.3%.

Активите на петте най-големи банки представляват 66.9% от баланса на системата.

Отношението на ликвидно покритие в края на декември 2021 г. е 274.1% (при 281.9% в края на септември). В края на периода ликвидният буфер е 41.5 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 15.1 млрд. лв. (при съответно 36.3 млрд. лв. и 12.9 млрд. лв. в края на септември 2021 г.).

Брутните кредити и аванси на тримесечна база намаляват с 1.5 млрд. лв. (1.8%) до 82.4 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции спрямо края на септември отчитат спад с 3.7 млрд. лв. (36.5%) до 6.5 млрд. лв. в края на периода. Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 2.2 млрд. лв. (3.0%) до 75.9 млрд. лв. Увеличават се кредитите за нефинансови предприятия (с 1.2 млрд. лв., 3.0%), за домакинства (с 870 млн. лв., 3.0%), както и тези за други финансови предприятия (със 72 млн. лв., 1.4%) и за сектор държавно управление (със 71 млн. лв., 7.9%).

В края на декември 2021 г. брутните необслужвани кредити и аванси са 4.969 млрд. лв. (при 5.399 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6.03% (при 6.44% в края на септември). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на декември е 4.60% (при 5.01% към 30 септември). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) е 2.595 млрд. лв. (при 2.810 млрд. лв. в края на септември), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3.29% (при 3.50% в края на септември).

Депозитите в банковата система през тримесечието нарастват с 2.1 млрд. лв. (1.9%) до 115.4 млрд. лв. Основен принос има увеличението при домакинства (с 2.0 млрд. лв., 3.0%). Растеж отбелязват и депозитите на кредитни институции (с 1.0 млрд. лв., 19.9%) и на нефинансови предприятия (със 128 млн. лв., 0.4%), а намаление има в тези на други финансови предприятия – с 677 млн. лв. (15.0%) и на сектор държавно управление – с 309 млн. лв. (9.2%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на декември 2021 г. е 16.6 млрд. лв., с 316 млн. лв. (1.9%) повече спрямо края на септември. Прирастът му е обусловен от повишението на печалбата през тримесечието.

Печалбата на банковата система към 31 декември 2021 г. достига 1.4 млрд. лв., с 601 млн. лв. (73.8%) повече от отчетената в края на декември 2020 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на декември 2021 г. възлизат на 594 млн. лв., с 282 млн. лв. (32.2%) по-малко от тези година по-рано.

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 31 декември 2021 г. е 8255 млн. лв., от които 6481 млн. лв. за предприятия и 1774 млн. лв. за домакинства.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички