Вторник,

Проф. Анна Недялкова: Кръговата икономика е поглед към бъдещето

От: Администратор -
A
A
A

 

Новата индустриална революция предизвика прехода от линейна към кръгова икономика. Този модел ще даде възможност да се използват рационално ограничените природни ресурси.
В отговор на тези предизвикателства, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър" насочва своята изследователска и преподавателска дейност към този нов икономически модел, който съчетава инициативите на Европейския съюз, потребностите на България и интелектуалния потенциал на академичната общност. По темата разговаряхме с президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

- Проф. Недялкова, какво цели изграждането на кръговата икономика?
- Изграждането на кръгова икономика е важна стъпка към намирането на отговор на глобалните цели на устойчивото развитие и постигане на резултатите, очаквани в рамката на екологичната политика на Европейския съюз (ЕС). Ще бъде разработена и Национална стратегия за кръгова икономика, която ще допринесе за осъществяването на Седмата програма за екологични действия на ЕС. С нея ще се постигне защита, съхраняване и увеличаване на природния капитал на Съюза. Разработването на национални мерки ще повиши ефективността на използването на ресурсите на ЕС и изграждането на конкурентоспособна и нисковъглеродна икономика, насочена към запазване на гражданите от екологични вреди.
- В какво се изразява политиката на Европейския съюз?
- За постигането на тези резултати политиката на ЕС е пакет от икономически мерки, насочени към управлението на отпадъците от пластмаси с намаляване на тяхното използване и развитие на законодателство, насочено към стриктно регламентиране на използване на химикалите и токсичните суровини. Особено внимание се обръща на намаляване замърсяването на водните басейни и реките с неразградими пластмаси и мониторинг на мерките за развитие на кръгова икономика. Важността на тези проблеми обуславя насочването на финансови ресурси от структурните и инвестиционните фондове на ЕС към осъществяването на национални проекти за кръгова икономика с устойчив ефект.
- Каква е ролята на Варненския свободен университет?
- За осъществяване на такъв модел на функциониране на националното и регионалното стопанство са необходими нови знания, които да изградят екологично иновативни специалисти, които да осъществят прехода от сегашната линейна към бъдеща кръгова икономика. Съхраняването на националното богатство и обществените потребности се нуждаят от ново екологично мислене и активни действия в посока на обединяване на интелектуалните и стопанските ресурси за постигане на устойчиво развитие. Това изисква активен образователен процес за надграждане на знанията на специалистите с квалификация и умения в областта на кръговата икономика.
В подкрепа на прехода от линейна към кръгова икономика фокусът на университета е в изграждането на нов модел на мислене, не само в програмите по икономика, но и в области като предприемачеството, архитектурата, дигиталните технологии, дизайна.
Проектът „Иновативно образование за икономически растеж и социално приобщаване" на Варненския свободен университет обхваща серия от иновативни програми в тези области и е фокусиран върху разширяването на партньорската мрежа на университета и привличането на бизнеса в образователния процес.
Част от този проект е форумът „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС", който се организира от ВСУ съвместно с областния управител г-н Стоян Пасев.
- Какъв е основният акцент на този форум?
- Сред темите, във фокуса на форума ще бъде планът за действие на ЕС в областта на кръговата икономика, представен от Джордж Кремлис, почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда" на ЕК, под чийто патронаж се реализира магистърската програма „Кръгова икономика".
В събитието ще се включат областни управители и кметове, представители на Регионалната дирекция за околната среда и водите във Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район", както и представители на бизнеса и неправителствени организации от цялата страна.
Подкрепата на българското правителство е изразена от министъра на околната среда и водите Нено Димов, а във форума участва заместник-министър Атанаска Николова.
Своята позиция на форума ще представят проф. д-р инж. Иван Домбалов, директор на Балканския научно-образователен център по екология и опазване на околната среда, който ще говори по темата „Отпадъците – алтернативен суровинен и енергиен ресурс" и г-н Емил Дичев, директор на Завода за третиране на твърди битови отпадъци „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС" АД.
- Какъв социално-икономически ефект очаквате?
- За прилагането на модела кръгова икономика е водещо отношението на регионалните власти към развитието на технологични решения за използване на отпадъците с цел намаляване на тяхното депониране. Тези дейности имат значителен социален ефект, тъй като наред с повишаването на качеството на живота се създават и нови работни места. Ролята на Варненския свободен университет е да съдейства за устойчиво и интелигентно развитие на общините, като подготвя кадри за тяхното управление, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите.
Важното място на знанията и уменията за бъдещите дейности по опазването на околната среда обуславят необходимостта от надграждане на квалификацията на специалистите в различните стопански сектори и публичната администрация. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър" създаде магистърска програма „Кръгова икономика" с научен ръководител проф. д-р Емил Панушев, която да отговори на обществените потребности и за подпомогне младите хора за реализиране в професиите на бъдещето.

Пламен Янков

Тагове:

Препоръчани новини

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички