Сряда,

Анализ: Медицински надзор работи по-добре през 2019 и 2020 г.

От: Стандарт -
Анализ: Медицински надзор работи по-добре през 2019 и 2020 г.
A
A
A

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е подобрила рязко работата си през 2019 и 2020 г. Това сочат данните в „Правен анализ за дейността на ИА „Медицински надзор“ за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.“.

Документът, направен от юристи, докторанти по административно право и административен процес в Юридически факултет на Пловдивски университет, и е публикуван в сайта "Стоматологичен свят" и lex.bg. От него става ясно, че агенцията, която контролира дейността на болниците, е съставяла по-качествени актове и наказателни постановления през последните две години. Резултатите от анализа пряко опровергават едно от уж "установените" "нарушения" в доклада от проверката, която бе извършена в ИАМН и която бе посочена като основание за уволнението на изпълнителния зиректор на Агенцията Росен Иванов - а именно, че уж имало "съставяне на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления със съществени недостатъци".

От данните за 2018 г. се вижда много нисък процент на спечелени дела на въззивна и на касационна инстанция, което е много лош показател за цялостната работа на агенцията, качеството на извършените проверки, издадените АУАН и Наказателни постановления.

През следващата 2019 г. по данните от сайта на Висшия съдебен съвет за обявените съдебни актове ИА“Медицински одит“ участва в 99 дела на въззивна инстанция и 72 дела на касационна инстанция.

Наблюдава се сериозен ръст на обжалваните наказателни постановления на въззивна инстанция, почти два пъти – от 51 дела за 2018 г., спрямо 99 дела за 2019 г. Наблюдава се също и минимален ръст на обжалваните дела пред касационна инстанция – от 68 за 2018 г. на 72 за 2019 г.

Резултатите от анализа в проценти са следните :

Въззивна инстанция за 2019 г. :

• спечелени – 55,5% от делата

• загубени – 39,4% от делата

• други – 5,1% от делата

Касационна инстанция за 2019 г.

• спечелени – 16,7% от делата

• загубени – 80,6% от делата

• други – 2,7% от делата

От данните за 2019 г. се вижда сериозен ръст в процента на спечелени дела на въззивна инстанция – 55,5% спрямо 7,8% за 2018 г., като разликата от 47,7% между двете години е повече от значителна. Това може да се дължи само на подобряване в работата в агенцията, качествено извършване на проверките, издаване на АУАН и Наказателни постановления.

Относно загубените дела за 2019 г. на въззивна инстанция, се вижда отново сериозен спад на загубенит дела – 39,4% , спрямо 70,6% за 2018 г., имаме разлика от 31,2% спрямо предходната година, което е добър показател за цялостната работа на агенцията.

Показателите за 2019 г. на касационна инстанция не търпят сериозни промени, спрямо тези от предходната година, с изключение на загубените дела – 80,6%, спрямо 70,5% от 2018 г., имаме ръст с 9.9% , това повишение е в резултат на огормния брой загубени дела на въззивна инстанция през 2018 г. и не може да е показател за дейността на агенцията пред 2019 г.

Резултатите за 2020 г.:

Въззивна инстанция за 2020 г.

• спечелени – 46,0% от делата

• загубени – 31,0% от делата

• други – 2,0% от делата

Касационна инстанция за 2020 г.

• спечелени – 17,8%% от делата

• загубени – 71,4% от делата

• други – 10,8 % от делата

От данните за 2020 г. се вижда спад на спечелените дела на въззивна инстанция, сравнявайки я с предходната година – 46.0%, спрямо 55,5% за 2019 г., което е с 9,5% по-малко, но имаме почти същото намаляване на загубените дела – 31.0%, спрямо 39,4% за 2019 г., което е разлика от 8,4%.

Съпоставяйки данните от 2020 г. на загубените дела – 31,0% спрямо 2018 г. – 70,6% се вижда , че са с 40% по-малко , което е огромна разлика.

Анализът за 2020 г. за въззивна инстанция показва запазване на тенденцията от предходната 2019 г. година за процента на спечелени дела и намаляване на загубените, но също така и тенденция за по-малко обжалване на наказателни постановления – само 13 дела за 2020 г., спрямо 99 дела през 2019 г., което отново показва положителна промяна в работата на агенцията.

Анализирайки делата за 2020 г. на касационна инстанция се вижда минимално увеличение на спечелените дела 1,1% спрямо 2019 г., но и с 9,2% по-малко загубени дела спрямо 2019 г., показва анализът.

Авторите Емилия Ангелова -Ховагимян и д-р Хари Ховагимян правят следните заключения:

• данните от трите години за въззивна инстанция показват много голяма разлика в броя на спечелените дела през 2019 и 2020г, спрямо 2018 г. , като се запазва трайно нивото на спечелените дела

• данните от трите години за загубените дела на въззивна инстанция показват драстично (двойно) намаляване на загубените дела през 2019 и 2020г , спрямо 2020 г. , като тенденцията е да намялват

• анализът за трите години на делата от касационна инстанция показва спад на загубените дела през последната година 2020-та, но има какво да се подобри за спечелването на повече дела

• достигналите до касационна инстанция дела е сериозното намалено на общия брой дела за 2020 г. спрямо тези , които са обжалвани през 2019 г. и 2018 г. , което показва, съществена промяна, тази промяна може да е породена от повишения брой на спечелените дела на въззивна инстанция от предходната година или оптимизация в работата на агенцията, което е много добра новина за пациентската безопасност

• анализирайки информацията, предоставена чрез официалната интернет страница на ИА „Медицински надзор“, много ясно се вижда подобрение във възможността на всеки пациент да подаде сигнал, директно от тази страница

• много е направено в последните месеци за публичността в работата на ИА“Медицински надзор“, всеки, посетил новия сайт, може лесно да се ориентира, да намери нужната му информация и да свърши работа, без да губи време

• публично са качени всички планови проверки, но също така за първи път и направените текущи предписания при извършени проверки и последващия контрол за спазването им Предписанията, сами по себе са много силен инструмент за предупреждение и превъзпитание на нарушителя, като целта им е да спазва установения законов и нормативен ред , при извършване на своята дейност

• направеното за трансплантациите е сериозен момент в публично предоставената информация, изразяващо се в проведени обучения, готови за дейността лица и система за работа при донори и рецепиенти

• от качените в сайта вътрешни правила за контролна и за административна дейност (от преди два месеца), се наблюдава много добра организация в дейността на агенцията през последните месеци. Ръководството е анализирало допуснатите в предишните години грешки и с въвеждане на новите вътрешни правила, цели тяхното недопускане или намаляване, всичко това се подкрепя от увеличения брой на спечелените и намаления брой на загубени дела през последната година

• помислено е за незрящите хора, сайта поддържа приложение за незрящи.

„Убеден съм, че ако един независим контролен орган, който разполага с необходимата компетентност за това, какъвто е Сметната палата, извърши проверка по въпросите, разгледани в доклада на звено "Вътрешен одит" на МЗ, ще установи същото, което твърдя и аз - в работата на ИАМН няма допуснати нарушения или ако има допуснати такива, те са далеч под прага на същественост . Грешките, свързани с очилата на шофьорите и определените пари за дрехи на служителите на трудови правоотношения са допуснати миналата година, когато все още агенцията се формираше (грешки на растежа), по-късно те са поправени, тези грешки са изцяло маловажни и по никакъв начин не могат да мотивират предложение за освобождаване на ръговодството на ИАМН“, заяви Росен Иванов.

Според него констатациите в доклада на звено "Вътрешен одит" на Агенцията в преобладаващата си част не са правилни и най-вероятно са манипулирани за да се измисли някакво обяснение на отстраняването му от ИАМН, както и препоръката за отстраняването на ръководството на ИАМН е напълно необоснована, защото не изградена въз основа на действителните факти.


Всички новини от категория Здравеопазване.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички