Събота,

Цацаров предлага: Властта да декларира биткойните и кюлчетата си

От: Редакция -
631
Цацаров предлага: Властта да декларира биткойните и кюлчетата си
A
A
A

Председателят на КПКОНПИ в оставка Сотир Цацаров изпрати на народните представители проект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В него за първи път с епредвижда лицата на властови позиции да декларират притежаваните от тях криптовалути, както и инвестиционни благородни метали и диаманти, съобщиха от антикорупционната комисия.

На 27.01.2022 г., при изслушването на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров в парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията, бе отправено искане от народни представители за предоставяне на изготвен законопроект за изменение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Днес законопроектът бе изпратен на всички членове на комисията в Народното събрание. Той има изцяло експертен характер и е изготвен от работна група, назначена със заповед на председателя на КПКОНПИ още в началото на 2020 г. За продължителен период от време, работната група е анализирала натрупания до момента професионален опит, както и проявените проблеми в непосредствената работа по приложението на действащия закон. Ползван е опит от законодателство с такъв предмет на други страни, с чиито антикорупционни органи КПКОНПИ има подписани меморандуми за сътрудничество.

Основните нови положения в законопроекта са:

- максимално епрецизиран кръгът на лицата, определени от закона като заемащи висши публични длъжности;

- засилен е парламентарният контрол: предвидено е на всеки три месеца съответната комисия в Народното събрание да провежда публично изслушване на членовете на КПКОНПИ;

- за първи път се въвежда задължение на лицата, заемащи висши публични длъжности, да декларират притежаваната от тях виртуална валута /криптовалута/, както и инвестиционни благородни метали и скъпоценни камъни;

- засилени са мерките за защита на лицата, които подават сигнали за корупция и конфликт на интереси;

- за първи път се предлага нормативна уредба на декларирането на т. нар. „протоколни подаръци“, които висшите длъжностни лица получават в това си качество;

- предлага се министърът на финансите, министърът на правосъдието и Комисията да приемат съвместни актове – методики за извършване на имуществени проверки и за установяване на несъответствие в имуществото на проверяваните лица;

- проверяваният период се намалява от 10 на 5 години назад, а размерът на значителното несъответствие, при установяването на което започна производство по отнемане, са увеличава от 150 000 лв., на 300 000 лв.;

- увеличени са правата на проверяваните лица /уведомяване, представителство, запознаване с всички документи, възражения и др./;

- въвежда се задължение за Комисията за поддържа електронен информационен портал за публичност;

- предвижда се преминаване на дирекция „Противодействие на корупцията“ от КПКОНПИ в ДАНС, което налага и съответни изменения в НПК и ЗДАНС. По този начин се „връща“ положението в закона отпреди 2018 г., когато тези правомощия се изпълняваха от служители на държавната агенция. Предлага се и възстановяване на законодателната уредба от 2013 г., при която право да разследват корупционни престъпления имат и разследващи агенти от ДАНС.

Съзнателно в законопроекта не се предлагат изменения в състава и в начина на избор на Комисията – това е решение, което е изцяло в правомощията на народните представители.

Експертният проект на ЗИДЗПКОНПИ е изпратен и на президента, на председателите на парламентарните групи, на председателя на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси, на министър-председателя, на министрите на вътрешните работи и на правосъдието, както и на председателя на ДАНС.

 


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com