Сряда,

КПКОНПИ за трети път закова кмет

От: СТАНДАРТ -
3235
КПКОНПИ за трети път закова кмет
A
A
A

КПКОНПИ за трети път закова кмет. Антикорупционната комисия отново уличи в  конфликт на интереси за кмета на столичния район „Красно село“ Росина Станиславова, съобщават от пресцентъра на комисията.

Производството е започнало по сигнал. В качеството си на кмет Станиславова е сключила граждански договори с двама адвокати, включително и за участието им в постоянни комисии в Общината, за което им е било изплащано възнаграждение от общинския бюджет.

В същото време тя ги е ангажирала да я консултират и представляват пред административни органи и съдилища и в лично качество.

Административните производства и делата, по които същите са били ангажирани от нея в лично качество, са свързани с установените по-рано от КПКОНПИ два конфликта на интереси по отношение на Станиславова.

Първият констатиран конфликт на интереси беше, че е определила сама себе си за ръководител на проект с европейски средства, определила е възнаграждението за себе си и е избрала екипа на проекта, а вторият е установен за това, че е ангажирала дъщеря си на трудов договор по същия проект - „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

В хода на проверката е установено, че на 15 септември 2021 г. Станиславова е подписала възлагателно писмо за консултация и представителство с единия от адвокатите, на следващия ден е подписала отчет за свършената от него работа, а на 21 септември 2021 г. е подписала платежно нареждане за изплащане за сметка на общинския бюджет на възнаграждение на адвоката, ангажиран със защитата й като частно лице. По този начин тя е изпълнила състава от конфликта на интереси, като е упражнила правомощия по служба в свой частен интерес, който би могъл да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията или задълженията ѝ по служба.

За първият констатиран случай на конфликт на интереси на Станиславова КПКОНПИ ѝ наложи глоба в размер на 15 000 лв. и отнемане в полза на държавата на получената материална облага в размер на 9981, 46 лв. За сключения трудов договор с дъщеря ѝ е определена санкция от 5000 лв.

На днешното заседание на КПКОНПИ са образувани и две производства за конфликт на интереси и три проверки за установяване на несъвместимост на лица, заемащи висши публични длъжности.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За Росина Станиславова приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила, отбелязват от антикорупционната комисия.


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com