Сряда,

Излъчиха 10 претенденти за европрокурори

От: СТАНДАРТ -
501
Излъчиха 10 претенденти за европрокурори
A
A
A

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) излъчи десетимата претенденти за европейски делегирани прокурор от страна на България след четиридневен маратон от изслушания, обсъждания, представяния и събеседвания.

Трима от кандидатите, предпочетени от главния прокурор Иван Гешев, обаче не успяха да съберат доверието на мнозинството в колегията. Това бяха Десислав Цанев - следовател в Следствения отдел в СГП, Станислав Стойков от СГП и Димитър Младенов от СГП, съобщи „Правен свят”. Иначе, процедурата беше тежка, но от нея членовете на ВСС излязоха с усещането и вярата, че са подбрали най-достойните кандидати, които да представят на Колегията на европейските прокурори, чиято е и последната дума за назначаването им.

Избраните са:

1. Светлана Шопова-Колева – прокурор в Софийска градска прокуратура

2. Вероника Трифонова – прокурор в Софийска районна прокуратура

3. Бойко Калфин – прокурор в Окръжна прокуратура-Кюстендил

4. Божидара Ганева-Димова – прокурор в Софийска районна прокуратура

5. Бисерка Стоянова – следовател в Националната следствена служба

6. Венцислав Фердинандов – прокурор в Специализираната прокуратура

7. Преслава Петкова – следовател в Следствен отдел на Специализираната прокуратура

8. Мая Ковачева – следовател в Следствен отдел на Софийска градска прокуратура

9. Христо Крачунов – съдия в Софийски районен съд

10. Димитър Беличев – прокурор в Окръжна прокуратура-Пловдив

Гергана Мутафова първа взе думата, за да посочи мотивите си да подкрепи десет от представилите се кандидати. „Изслушвахме през последните дни 31 кандидати, от които аз останах с много приятно впечатление от високата им компетентност. Не само по документи, но те направиха и едно отлично представяне пред нас, като голяма част от тях показаха завидно познаване на правната рамка за създаването на Европейската прокуратура, компетентност и функции. Според правилата има 4 основни критерия, с които ние трябва да се съобразим. На първо място, освен документите за професионалния им опит, за мен беше важно да чуя и техния практически опит в икономическите престъпления с международен елемент. На следващо място – за мен беше важно да чуя отговори на въпроси, свързани пряко с работата на европейския делегиран прокурор съобразно регламента. Важно е и кандидатът да притежава безупречни етични стандарти, като да няма съмнение за неговите високи етични стандарти. Не на последно място по важност са и комуникационните умения на колегите. Това са и критериите, по които самата аз избирам“, коментира Мутафова. Тя изреди и имената на кандидатите, които подкрепя: Божидара Ганева-Димова от СРП, Бойко Калфин от ОП-Кюстендил, Венцислав Фердинандов от Специализираната прокуратура, Вероника Трифонова от СРП, Димитър Беличев от ОП – Пловдив, Димитър Хаджийски - прокурор в СГП, Преслава Петкова, която е следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Радостина Цанева - следовател в Окръжния следствен отдел в ОП – Пловдив, Светлана Шопова-Колева от СГП, Тодор Куюмджиев - прокурор в СРП.

Георги Кузманов също мотивира вота си, като коментира, че това е една трудна и дълга процедура, при която отсяването на кандидатите е сериозна отговорност. „Колегите са с много сходни качества, с добър юридически опит, затова е трудно да гласувам само за 10 от тях. Познавам много от кандидатите лично, но за да не бъда пристрастен наблегнах на тяхното представяне на това изслушване. Не мога да подкрепя кандидати, които с цел да промотират себе си, се впуснаха в преразказ на делата, в които са работили, не мога да подкрепя и по-плахите колеги. Отличиха се колеги, които направиха брилянтно представяне, няма да се спирам на всеки един от тях, моят глас ще покаже избора ми. Поздравявам ги за смелостта и начина, по който се представиха“, каза Кузманов.

Калина Чапкънова от своя страна посочи, че е била очарована от голям брой от кандидатите, за които е останала с впечатлението, че са на много високо ниво на подготовка. „Мисля, че всички сме убедени, че почти приключихме една ясна и прозрачна процедура. Няма да повтарям критериите, по които съм се водила при избора си. Пред нас се явиха едни изключително мотивирани колеги. Те действително изразиха реална воля и желание да дадат всичко от себе си и да положат максимално усилие да покажат своя професионализъм, така че да защитят името на българската прокуратура и системата, от която са излъчени.  Не съм съгласна, че само от представянето можем да направим извод за качествата на колегите. Аз се съобразявах с това представяне, но не бих си позволила да игнорирам изключителното напрежение, което личеше от кандидатите, което не беше продиктувано от обстановката и средата, а от желанието да се представят добре пред нас“, посочи тя и заяви имената на избраните от нея претенденти, които донякъде се припокриха с мнението на Мутафова. Това са Бисерка Стоянова - следовател в Национална следствена служба, Божидара Ганева-Димова от СРП, Вероника Трифонова от СРП, Вихър Михайлов - следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, Десислав Цанев - следовател в Следствения отдел в СГП, Ирина Арменова-Янчева от Специализираната прокуратура, Мая Ковачева - следовател в Следствения отдел в СГП, Преслава Петкова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Светлана Шопова-Колева от СГП, съдията Христо Крачунов от СРС.

Евгени Иванов от своя страна отбеляза факта, че през всички четири дни на изслушването реално са присъствали всички членове на Прокурорската колегия, което показва й сериозното й отношение към процедурата. „Моят категоричен извод от тази четиридневна процедура е че има страшно много интелигентни и способни колеги в системата. Голяма част от колегите, които се явиха, познавам освен като професионалисти, но и като хора – от дългогодишната ми работа в съсловната организация на прокурорите. Това ми дава и още една гледна точка. Това изслушване не е стрестест, но в крайна сметка е изпитание, тъй като всеки колега осъзнава отговорността и сериозността на позицията“, заяви Иванов и допълни, че ще гласува за кандидатурите на Бисерка Стоянова от Национална следствена служба, Бойко Калфин от ОП – Кюстендил, Венцислав Фердинандов - прокурор в Специализираната прокуратура, Вероника Трифонова от СРП, Вихър Михайлов - следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, Димитър Беличев - прокурор в ОП – Пловдив, Димитър Хаджийски от СГП, Мая Ковачева - следовател в Следствения отдел в СГП, Станислав Стойков от СГП и съдия Христо Крачунов.

Йордан Стоев посочи, че е изградил впечатленията си на база на първо място представянето на събеседването, след това личните впечатления, както и изложенията в мотивационните писма. Сред основните критерии, от които се е водил Стоев при избора си, е практическият опит в наказателното право и умението за работа в екип. „Много трудно се спрях върху цифрата от 10 имена. Мога да кажа, че почти за всяко място има поне по 2-ма кандидати, за които бих гласувал“, каза Стоев, като уточни, че повечето кандидати, върху които се е спрял, вече са цитирани от членовете на колегията.

И Светлана Бошнакова сподели мнение, че процедурата и избора са били много трудни, както и че, съвпаденията в част от имената на избраните се дължи именно на добрата ми подготовка и професионализъм, както и на перфектната им презентация. Тя ще гласува за Бисерка Стоянова от Национална следствена служба, Бойко Калфин от ОП – Кюстендил, Вероника Трифонова от СРП, Димитър Беличев от ОП – Пловдив, Димитър Хаджийски от СГП, Мая Ковачева - следовател в Следствения отдел в СГП, Преслава Петкова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Светлана Шопова-Колева от СГП, Станислав Стойков от СГП, както и съдия Христо Крачунов.

Огнян Дамянов поздрави всички участници в процедурата за смелостта. „Аз съм се явявал в много конкурси и процедури, в някои съм успявал, в други откровено съм се провалял. Затова ще се обърна към тези, за които няма да гласувам – колеги, не се отказвайте, това е правилната позиция. Тази фигура е уникална и няма аналог в България. Няма български магистрат, който да съвместява всички тези правомощия. За такъв делегиран прокурор се изисква комплекс от качества. Спазването на условието за 10 минути представяне. Голямо умение е да кажеш много за малко време. Това показва дисциплинираност, желание да спазваш правилата и уважение към другите участници. Безспорно познанията за правната рамка е водеща, но са важни и хъсът, почтеността, както и желанието за работа в екип“, мотивира се и Дамянов.

Накрая главният прокурор Иван Гешев също взе дума, за да се аргументира относно вота си. „Освен заложените в регламента критерии, за мен беше важно да видя и някои други качества при кандидатите. Имаше много колеги с безупречна професионална биография и компетентност, което бе и очаквано. Още от началото беше ясно, че изборът ще е труден. Въпреки че крайната дума е на Европейската прокуратура. Аз се водех при избора си най-вече от атестациите на колегите, как представиха те качествата и професионалната си биография пред нас и ще кажа защо - ние нямаме съмнения в професионалната компетентност на колегите, но при положение, че си неуверен в една такава процедура, ако не можеш да представиш себе си по най-добрия начин, това създава основателния въпрос по какъв начин ще представяш и защитаваш интересите на ЕС пред съда. Другият важен критерий, който съм съблюдавал при своя избор, е способността за екипност и комуникативност. Макар и всеки един от тях, в случай че бъде избран от Европейската прокуратура, ще си взаимодейства официално и колегиално както и с други европейски делегирани прокурори, така и с колегите си, с които ще работи от България. Ако ти не показваш качества, че умееш да работиш в екип и видимо егото ти е доминиращо, това също за мен е критерий, че би било потенциален проблем да работиш в екип, който се състои най-малко от 10 делегирани прокурори. Другото, от което съм се водил, е това, че е хубаво тези 10 човека, които ще предложим на Европейската прокуратура, да имат различен профил, различни доминиращи добри качества, които да се допълват, тъй като няма как всеки кандидат да е идентичен по качества с друг избран от мен. Стремял съм се тези, които предпочета, да притежават и допълнителни над базовите качества, които да се допълват. Важно е не само да си работил като прокурор, а и да си извършвал действия по разследванията, важно е да има следовател, който има друг поглед върху разследванията, ценно е да имаш опит и в други специфични области“, заяви главният прокурор. Той също посочи имената на избраните от него кандидати, а те, според него отговарят напълно на профила, който предварително е зададен и от самата Европейска прокуратура. Гешев заяви, че макар и трудно, е решил да гласува за кандидатите - Бисерка Стоянова от Национална следствена служба, Божидара Ганева-Димова от СРП, Бойко Калфин от ОП – Кюстендил, Вероника Трифонова от СРП, Десислав Цанев - следовател в Следствения отдел в СГП, Димитър Беличев от ОП – Пловдив, Димитър Младенов от СГП, Светлана Шопова-Колева от СГП, Станислав Стойков от СГП, както и съдията Христо Крачунов.

Накрая главният прокурор отново увери, че отрицателният вот за останалите кандидатури, които няма да бъдат излъчени, не е оценка за професионалните качества на който и да е магистрат. „Преценката в крайна сметка е на Европейската прокуратура. Ние имаме много добри кандидати и не са само тези 10, които ще излъчим“, каза Гешев и изказа похвала за Тодор Куюмджиев от СРП, Анна Алексова от СГП, Венцислав Фердинандов от Специализираната прокуратура, към следователя Вихър Михалов, към Дочо Дочев от в СГП, към Ирина Арменова -Янчева - прокурор в Специализираната прокуратура и всички останали кандидати, за които уточни, че няма как да гласува по регламент. „Уважаваме всички кандидати в тази процедура, дори тези, които не уважават нас“, завърши Гешев.

Последва и гласуване, което показа, че предложените към Европейската прокуратура кандидати за европейски делегирани прокурори са Светлана Шопова-Колева, Вероника Трифонова, Бойко Калфин, Божидара Ганева-Димова, Бисерка Стоянова, Венцислав Фердинандов, Преслава Петкова, Мая Ковачева, Христо Крачунов, Димитър Беличев. Трима от тях не бяха подкрепени от главния прокурор Иван Гешев по време на гласуването, а именно - Венцислав Фердинандов, Преслава Петкова и Мая Ковачева, но Колегията все пак ги излъчи с голямо мнозинство.

Списък на одобрените претенденти ще бъде изпратен в Министерството на правосъдието, откъдето ще го обявят пред Колегията на европейските прокурори.


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com