Цацаров: Нужен е нов начин за проверка на КПКОНПИ

Цацаров обясни, че концепцията му представлява практически ориентиран опит за предложения за мерки

Цацаров: Нужен е нов начин за проверка на КПКОНПИ | StandartNews.com

Налага се създаване на нов механизъм за проверка на почтеност на служителите на КПКОНПИ и нови правомощия на инспектората на комисията. Това каза кандидатът за председател на КПКОНПИ Сотир Цацаров по време на своето изслушване в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

Цацаров обясни, че концепцията му представлява практически ориентиран опит за предложения за мерки.

"Важно е за мен да кажа, че нямам нито самочувствието, нито съзнанието, че ако бъда избран, общо взето комисията ще започне от този избор и ще започне да гради работата си от този момент. Каквато и оценка да бъде давана за досегашната й работа, Комисията има своите постижения", посочи той, цитиран от "Фокус".

"Комисията е колективен орган и не смятам, че работата на членовете на комисията трябва да бъде пренебрегвана. За мен е смущаващо да го нарека така - нормативното закрепване на броя на администрацията. Общата численост на администрация по правилник е 482. Тази администрация е прекалено голяма. В същото време фактът е, че броят й е закрепен в поднормативен акт", каза още главният прокурор.

Той изтъкна, че предвижда преценка на натовареността на съответните отдели.

"При всички случаи относно административната структура на комисията очевидно налага предприемане на незабавни действия за създаването на нов проект за правилник на комисията, в който всички тези недостатъци да бъдат премахнати, нов механизъм за проверка на почтеност на служителите, нови правомощия на инспектората на комисията. Естествено е, че всички добри практики, свързани с назначаване на служители, техния подбор и прочее, трябва да бъдат запазени", обясни Цацаров.

Той обърна внимание и на превенцията на корупцията.

"Комисията осъществява по закон държавната политика по превенция на корупцията. В изпълнение на това и на преходните и заключителни разпоредби комисията е приела комплексна методология за превенция на корупцията. При цялото мое уважение към този документ - той е твърде общо методологичен и общо теоретичен. Моят подход е далеч по практически ориентиран и си мисля, че трябва да се търсят нови направления в тази насока. Законът дава тези възможности. Това са възможностите, свързани със съгласуването на законопроектите и изготвяне на изпълнителната власт по отношение на наличието на корупционен риск. Ако съгласувателната дейност не се подчинява на обща комплексна методика, на съвсем практически ориентирани действия, които да са свързани и с правната техника на предлаганите законопроекти и с идентифицирането на корупционния риск в тях, при пълна прозрачност, мисля, че общественият ефект ще е далеч по-висок", каза Цацаров.

И обяви, че предвижда създаването на Консултативен съвет към КПКОНПИ, който да изготвя становища за законопроекти, които крият корупционен риск.

"Под консултативен съвет разбирам съвет, в който да са привлечени утвърдени юристи и учени по съответни специалности, чиито опит и знания да бъдат използвани именно при тези експертни становища по отношение на законопроектите на изпълнителната власт", обясни Цацаров.

Той изтъкна, че комисията има едно правомощия по чл. 32, ал. 2 от закона - предложения за антикорупционни мерки.

"Необходимо е да се въведе електронен регистър на интернет страницата на комисията. Той трябва да проследява всяко предложение, направено от комисията, реакцията на съоветния орган на изпълнителната власт, който не е длъжен да го приеме, както и последващото изпълнение. Това би имало изключително силно превантивно отношение към корупцията", изтъкна Цацаров.

Кандидатът за председател на Антикорупционния орган коментира, че в концепцията си е посочил необходимостта от въвеждането на постоянен медиен мониторинг.

"Под постоянен медиен мониторинг разбирам мониторинг, който няма нищо общо с пиар дейността на комисията й, а с правомощията й по закон. Става дума за ежедневен мониторинг при напълно равно третиране на всички медии като източник на информация. По закон именно този медиен мониторинг и източниците от публикациите от средствата за масова комуникация се приравняват на сигнал. Този сигнал може да е източник на данни за корупция, за конфликт на интереси, може да идентифицира риск, който налага отправяне на предложения за антикорупционни мерки, може да дава данни за недостатъци в работата на самата комисия", посочи още Цацаров.

Очаквайте подробности!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай