За два мандата чиновниците в Пловдив скочиха с 1500

Развитието на инфраструктурата е силно забавено и ще остане като голям проблем за следващите кметове

За два мандата чиновниците в Пловдив скочиха с 1500 | StandartNews.com

Пловдив е един от най старите градове в Европа. В продължение на 8 000 години на тази красива част от Тракийската низина са живели хора. Оградени от 7 хълма и река Марица, къщите на древните хора все още се намират при всяка копка на повече от един метър. Един или два мандата на един кмет са нищо в дългата редица на управлявалите града, но всеки добавя още едно камъче в мозайката, рисуваща бъдещето на този вечен град. Каква е днешната картина?

За да анализираме предложения бюджет за последната година от този мандат, трябва да погледнем какво се е случило през 2018 год. При планирани 355 млн.лв. общински бюджет, реалният отчет е в размер на 290 млн.лв. Приходите са формирани от 160 млн.лв. държавни трансфери и 130 млн.лв. собствени приходи. Нетните парични потоци са положителни с малката сума от 2 млн.лв., защото разходите са 288 млн.лв. Градът започва 2018 год. с 47 млн.лв. преходен остатък от 2017 год. и завършва с 49 млн.лв. преходен остатък за 2019 год.

Кметът на Пловдив г-н Иван Тотев е предложил на Общинския съвет да приеме план за бюджет 2019 год. в размер на 342 млн.лв. Приходите се очакват от държавни трансфери от 150 млн.лв. и 154 млн.лв. собствени приходи. Реално собствените приходи се намаляват с 11 млн.лв. разходи по обслужване на общинския дълг. През тази и следващата година

общинският дълг е

с рекордни размери

и това влияе негативно на финансовите възможности на общината. Разликата до 342 млн.лв. идва от преходния остатък от 49 млн.лв., но не трябва да се забравя, че в края на годината пак ще има преходен остатък. Реалните приходни парични потоци сигурно няма да бъдат повече от 310 млн.лв. и това определя границата на финансовите възможности на общината. Специално трябва да погледнем амбициозната идея на кмета да увеличи собствените приходи със 120%, на 154 млн.лв., защото отчета им за 2018 год. е 130 млн.лв. Единствения данък, в който има промени, свързани с промяната на Закона за местните данъци и такси, е данък МПС. Останалите данъци си остават в досегашните размери и очевидно кметът разчита на повишена събираемост на данъците и таксите. В края на годината ще разберем докъде е стигнал в този скок на приходите.

Разходите са формират основно от: Персонал – 173 млн.лв. ; Издръжка – 90 млн.лв.; Субсидии – 17 млн.лв. и капиталовите разходи – 57 млн.лв.

От общинския бюджет се изхранват

почти 11 000 души

За последните два мандата този персонал е нараснал с над 1 500 души. Издръжката включваща разходите за текущ ремонт, вода и енергия, външни услуги и през 2018 год. е била в същия размер, субсидиите се обясняват с повишените разходи по програмата на Европейска столица на културата 2019 год. Капиталовите разходи са силно ограничени на 57 млн.лв. при условие, че през 2018 год. са били планирани 75 млн.лв. Практиката показва, че в управлението на този екип изпълнението на капиталовите разходи не надхвърля 50% от планираните. Това се дължи на много фактори, но основното е липсата на административен капацитет за управление на инвестиционния процес. Лошото планиране се вижда в проблемите с отчуждаването на частни имоти, в проектирането и накрая в негативната тенденция всички поръчки да се изпълняват в процедура на инженеринг. През тази година десетки широко рекламирани от кмета проекти не намериха място в капиталовата програма.

Развитието на инфраструктурата

е силно забавено

и ще остане като голям проблем за следващите кметове.

Сигурно през тази година избори ще наблюдаваме и едно явление типично за този кмет. През 2015 година, когато пак имаше избори отчетът на бюджета приключи на дефицит. Обяснено е разбираемо - Иван Тотев направи повече разходи, отколкото събра приходи. По този начин той си провеждаше и медийната кампания за изборите и оставаше лошо наследство на следващия кмет. Сигурен съм, че и през тази година ще наблюдаваме отрицателни нетни парични потоци.

В многовековната история на Пловдив има кметове, които са останали като паметници на съзидание и напредък. Има и много кметове, които са изтекли във времето, без да оставят забележими следи от своето управление. Всеки сам избира своето място в историята на града. Оценката я дават поколенията и тя е абсолютно безпристрастна.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай